Országos Tehetségnap 2011.

Hátrányból előnyt! – Országos Tehetségnap 2011. május 7.

Az Országos Tehetségnap alkalmából átadták A Tehetségek Szolgálatáért kitüntetéseket és Tehetségnagykövetek felkérésére került sor. A színpadon a "Felfedezettjeink" pályázat győztesei mutatkoztak be.

tehetsegnagykovetekKiemelkedő tehetségű diákokat és a fejlődésüket példaértékű munkájukkal segítő Tehetségpontokat, valamint tehetséggondozó szakembereket díjaztok a „Hátrányból előnyt!” címmel megrendezett Géniusz Országos Tehetségnapon. A tehetséges fiatalok felkutatásának és támogatásának fontosságát hangsúlyozandó az idén először  nyolc "tehetségnagykövetet" is felkért a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács. A Tehetségnagyköveti felkérésének örömmel tette eleget Berkes Gábor asztalosmester, Bogányi Gergely zongoraművész, Freund Tamás agykutató, György Alfréd atya, L. Ritók Nóra művészetpedagógus, Petrás Mária népdalénekes, képzőművész, Snétberger Ferenc gitárművész és Sólyom László volt köztársasági elnök. 

A Tehetségnagykövetekről bővebben itt olvashat.

Először adták át a "Felfedezettjeink" pályázat díjait a szombati Géniusz Országos Tehetségnapon. A hazai és a határon túli 440 tehetségpont közül 35 hívta fel a figyelmet több mint 100 különleges tehetségű fiatalra - mondta el Csermely Péter professzor, a 2006-ban civil összefogással megalakult Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke.

felfedezettekA fődíjat a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola nyerte el, az intézmény három diákja, Szőke Noémi szaxofonos, Domoszlai Edit balettáncos és Vidákovich Sámuel grafikus be is mutatkozott a budapesti Hagyományok Házában 2011. március 26-án megrendezett eseményen. Három különdíjat is kiosztottak, az óvodapedagógia, a hátrányos helyzetű és speciális nevelési igényű gyerekek, illetve a műszaki-természettudományos tehetséggondozás területén. Különdíjakat kapott a szolnoki Gyermekvilág Tehetségpont, az egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és a debreceni Tóth Árpád Gimnázium, illetve az intézmények három-három tanulója. A „Felfedezettek” pályázatra beérkezett anyagokból válogatást közlünk honlapunk azonos című rovatában, itt bővebben olvashatnak a díjazottakról is.

 Vidakovich_Samuel  Domoszlai_Edit  Szoke_Noemi
    Vidákovich 
        Sámuel
                          Domoszlai
                                Edit
            Szőke
            Noémi

 


tehetsegek_szolgalataert_dijAz Országos Tehetségnapon adták át a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács „A Tehetségek Szolgálatáért Díját is. Éves díjban részesült Gali Zsófia, az Oktatásért Közalapítvány titkára,  Közösségi éves díjat vett át a székesfehérvári Lánczos Kornél Gimnázium nevelőtestülete nevében Lovranits László igazgató, Életműdíjban részesült Katz Sándor, Neuwirth Gábor, Pintér Ferenc, és Somai József.
 

A Tehetségek Szolgálatáért Díjban részesült:

Életműdíjat vehetett át:

Katz_Sandor_dijatvetelKatz Sándor középiskolai tanár. Első és egyetlen munkahelye a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium. A tanítás mellett már ifjú korában elmélyedt a függvénytanban és kereste annak tanításának leghatékonyabb módszereit. Tanítási módszerei nagy távolságból is vonzzák a tehetséges diákokat. Összességében a 36 éves munkássága során több mint 50 diákja ért el országos helyezést matematikából. Az iskolai munkáján túl több évtizede a Tolna megyei középiskolák matematika szaktanácsadója, az Arany János Tehetséggondozó Program iskoláinak matematika mentora, a tanterv írója, a magyarországi evangélikus iskolák matematika tanításának vezetőtanára. Tehetséggondozó megyei szakköröket vezet, kollégáknak tehetséggondozó tanfolyamokat szervez, előadásokat tart, a Bolyai János Matematikai Társulat Oktatási Bizottságának tagja.

Neuwirth_GaborNeuwirth Gábor oktatáskutató. Már akkor tehetséges fiatalok segítésével foglalkozott, amikor ez a fogalom és tevékenység nem volt ennyire előtérben. 1972-ben létrehozta és irányította a Felvételeket Előkészítő Bizottságot, - ez a szervezet 1979-től Tehetségért Mozgalom, melynek ma is ügyvezető elnöke. A Győrffy István Tehetséggondozó Alapítvány kuratóriumának 1979 óta előbb titkára, majd tagja. Nevét minden középiskolai igazgató ismeri. A „Középiskolai munka néhány mutatója” kéziratát. Tehetségeinek útját a mai napig követi, aktív, főként e-mail kapcsolatot tart fenn egykori és jelenlegi tanítványaival, versenyhelyezettekkel, a külföldön tanuló hallgatókról, elért eredményeikről is tudomása van.

Dr. Pintér Ferenc, az Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskola igazgatója. A matematika területén országosan elismert szaktekintély, 2001-ben a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar támogatásával létrehozta az országosan egyedülálló Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskolát veszprémi és szolnoki központokkal, melynek igazgatója. Az itt folyó munka nemcsak a tanulók fejlődését, hanem a tanárok továbbképzését is elősegíti. A matematika iránt érdeklődő tanulók részére nemzetközi nyári táborokat szervez, ahová a határon túli iskolákból is érkeznek tanulók. A matematikai tehetséggondozás és – kiválasztás egyedülálló formáját, a KENGURU verseny magyarországi fordulóját szervezi, nagyban hozzájárul a matematikatanárok nemzetközi együttműködéséhez.

Somai József,
a kolozsvári Nyilas Misi tehetséggondozó Egyesület elnöke. Az 1990 utáni erdélyi magyar közélet jeles személyisége: volt Kolozsvár főjegyzője, alpolgármestere, a magyar érdekképviselet szervezője. Szívügye az erdélyi tehetségek támogatása, ebben már az Iskola Alapítvány irodavezetőjeként is jelentős szerepe volt, 2003 óta ez teljesedett ki a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület alapításával és ügyvezetőként a működtetésével, újabban pedig a Nemzeti és az Erdélyi Tehetségsegítő Tanács létrehozásával, a magyarországi és az erdélyi tehetségtámogatás összekapcsolásával.

Éves díjban részesült

Fülöpné Gali Zsófia az Oktatásért Közalapítvány Titkárságának vezetője. A Nemzeti Tehetség Programmal és a Nemzeti Tehetség Alappal kapcsolatos feladatok megvalósítása 2008 évtől az Oktatásért Közalapítványhoz tartozik. Másfél év alatt 28 pályázati kiírás előkészítése, koordinálása, szakmai segítése volt a feladata. 1100 tehetségműhely közel 1 Milliárd forinthoz jutott hozzá tehetségsegítő munkájának, terveinek megvalósításához. Meghatározó szerepe volt és van abban, hogy közös álmunk, közös tervünk a Nemzeti Tehetség Program európai szemmel is példaértékű működőképes Programmá válhatott és remélhetően az marad a jövőben is.

Közösségi éves díjban részesült

Lovranits_LaszloA Lánczos Kornél  Gimnázium nevelőtestülete. A Lánczos Kornél Gimnázium Székesfehérvár első alapítványi gimnázium, 1996-ban kezdte meg működését.  Az LKG mind az iskola felépítésében, mind a tananyagban a diákok érdeklődését és életkori sajátosságait tartja szem előtt. Az iskola a tanulók személyiségére koncentrál, érdeklődésük, szükségleteik, igényeik kielégítésére törekszik. Az LKG-ban a tanulókkal való kommunikáció elsődleges fontosságú. Hangsúlyt kap az emberi kapcsolattartás legalapvetőbb eszköze, a beszélgetés.
Lovranits_Laszlo_dijatvetelAz intézmény fennállása óta folytat tehetséggondozó munkát. Tanítási gyakorlatukat áthatja a tanulók adottságainak felderítése és azok képességgé fejlesztése. Nem lezárt, biztos ismereteket adnak a diákoknak, hanem építve kíváncsiságukra, alkotóképességükre, közösen törekszenek a tananyag feldolgozására, újragondolására. Ezt a célt szolgálják a különböző tevékenységformák, a biológiai, földrajzi terepgyakorlatok, a bodajki egy hetes tábor, fizikából a hand on kísérletek,  a tudományos diákköri munkák. A tehetséggondozás az irodalom-művészetek-kommunikáció területén is széles spektrumú: a művésztanárok által írt és rendezett zenés színházi produkciókban játszó a tanulóktól a diákok által működtetett rádióig tart. Diákjaik rendszeresen részt vesznek a Kutató Diákok Országos Szövetsége versenyein, és több országos döntősük, első helyezettük van. Alkotóhetet minden tanév tavaszán tartanak. Öt nap tudománynak hívják, amikor tanárok meghívókat adnak saját tantárgyaikban tehetségesnek bizonyuló tanítványaiknak, és csak velük dolgoznak napokon át. Ilyenkor nincs órarend, a rendelkezésre álló időt a tevékenység szerint osztják be. Négy napon át szaktanári irányítással, ugyanazzal a témakörrel foglalkozik 15-20 tanuló. Az ötödik napon az iskola nyilvánossága előtt a csoportok előadásokkal, poszterekkel mutatják be elvégzett tevékenységüket. A nevelőtestület stabil, és innovatív. Nemcsak a diákok mentorai, hanem saját maguk is kutatók. Nem ritka a doktori fokozat, illetve a doktorandusz képzésben való résztvevő. Példájuk is segíti diákjaikat a választásban.
2000-tól a Kutató Diákok Országos Szövetségének tagja az LKG.
2006-tól a Kutató Tanárok Országos Szövetségének támogató iskolája.
Egyik szervezői a Lánczos Kornél megyei fizikaversenynek, ahol az önálló gondolkodási képesség mérése az elsődleges cél.
Az intézmény „Cornelius”-díjat alapított a névadó tiszteletére, melyre a diákok egész évi kutatómunkájukat bemutató dolgozattal pályázhatnak. A tíz kategóriában kiosztandó díjra kategóriánként 5-10 diák pályázik évente. Ez azt jelenti, hogy az iskola diákjainak több mint harmada tesz le tanévenként az asztalra értékelhető tudományos produkciót.
 


Tehetségnagykövetek

Idén először kértek fel "tehetségnagyköveteket" is, olyan ismert személyiségeket, akik segíthetik tehetséges gyerekek felkutatását és támogatását. Sólyom László korábbi köztársasági elnök, Freund Tamás agykutató, Bogányi Gergely zongoraművész, Snétberger Ferenc gitárművész, L. Ritók Nóra művészetpedagógus, Petrás Mária népdalénekes-iparművész, György Alfréd kamiliánus szerzetes és Berkes Gábor asztalosmester vállalta a feladatot.


Freund_TamasFreund Tamás
Bolyai- és Széchenyi-díjas agykutató, aki május 2-án, Koppenhágában fogja átvenni az első alkalommal odaítélt „The Brain Prize”-t, azaz az Agy-díjat is, két - szintén magyar - tudóssal együttesen. Az igen rangos díjat az Agykutatók Nobel-díjaként is emlegetik az alapítók. Nagykövetünk a hazai és a nemzetközi tudományos élet olyan kiválósága, aki – bár számos külföldi egyetemen dolgozott vendégkutatóként – munkásságának döntő részét Magyarországon végezte, világsikereit hazánkban érte el. Freund Tamás tudományos műhelyében tehetségek sokasága nevelkedett fel. Freund Tamást, mint a Magyar Tehetség Nagykövetét a magyar tudományos tehetség világszínvonalú érvényesülésének példaképeként szeretnénk állítani mindannyiunk számára.

 
Solyom_LaszloSólyom László, a Magyar Köztársaság volt elnöke. A díjat Sólyom Lászlónak már tegnap, Békéscsabán, a kutató diákok XI. Országos Konferenciáján Csermely Péter átadta. Azért volt erre szükség, mert Sólyom László ma már teljesíti is első tehetségnagyköveti megbízatását: az Erdélyi Tehetségnapon vesz részt, amelynek keretében nyújtja át Somai József kitüntetését is, aki a Tehetségek Szolgálatáért életműdíjában részesült. Sólyom László az oktatás és a tehetség ügye iránti elköteleződését elnöki hivatala idején is messzemenően fontosnak tartotta. Ennek szemléltetésére elég, ha az általa felkért szakértőkből álló Bölcsek Tanácsának testületére, illetve az általuk készített Szárny és Teher c. jelentésre gondolunk. Sólyom László a nemzeti tehetségmozgalmat kezdeteitől igen aktívan támogatta. Sólyom Lászlót mint a Magyar Tehetség Nagykövetét arra kérjük fel, hogy a magyar tehetség fontosságának ügyét a jövőben is képviselje hitelességével, meggyőződésével, erkölcsi támogatásával.

L_Ritok_Nora

L. Ritók Nóra művészetpedagógus, a berettyóújfalui Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója. Munkássága révén közel 700 mélyszegénységben élő gyermek részére varázsol egy új világot a képzőművészeti nevelés eszközeivel. Leendő nagykövetünk iskolája művészetpedagógiai módszerei révén sikerélményhez juttatja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket, motiválva őket a további sikerek elérésére. L. Ritók Nórát a Magyar Tehetség Nagyköveteként hátrányos helyzetűek tehetséggondozásában képviselt egyedülálló missziójának képviseletére kérjük fel.

Snétberger Ferenc, nemzetközileg elismert gitárvirtuóz, aki az Európai Roma Zenei Szakkollégium egyedülálló kezdeményezésének megálmodója és művészeti vezetője is. Snétberger Ferenc nem tud jelen lenni a budapesti eseményen, mert épp Nyíregyházán tart meghallgatást a szakkollégiumban részt venni kívánó tehetségek körében, akik 2011 nyarától tanulhatnak a Felsőörsön létesülő intézményben. A szakkollégium többhetes kurzusain évről évre hatvan, 13 és 20 év közötti hátrányos helyzetű roma fiatal tanulhat olyan világhírű zenész-tanároktól, mint Szakcsi Lakatos Béla vagy Oláh Kálmán.

Gyorgy_Alfred
György Alfréd
kamiliánus szerzetes. Frédi atya csíkszentdomonkosi születésű kamiliánus szerzetes. Gyógyíthatatlannak mondott betegségét kitartása és életszeretete által leküzdve a kamiliánus gyógyító rendhez csatlakozva végzi élethivatását. Munkája során mozgássérült fiatalok támogatásával is foglalkozik, életük teljessé tételében nyújt számukra segítséget – személyes példamutatásával is. Alfréd atyát arra kérjük fel, hogy a tehetség valamennyi formájának kibontakoztatásához elengedhetetlen értékek - mint például az elhivatottság és a rendületlen kitartás – hiteles példaképeként legyen a Magyar Tehetség Nagykövete.

Boganyi_Gergely
Bogányi Gergely Kossuth- és Liszt-díjas zongoraművész, a világ szinte összes koncerttermének ünnepelt előadója. Rendszeres koncertturnéi mellett azonban még arra is talál időt és módot, hogy a szobi Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatójaként szolgálja a zenei tehetségek segítését. A zeneiskola fenntartásáért vívott napi szintű küzdelmen túl elszántan képviseli és hirdeti a magyarországi zeneiskola-hálózat fontosságát, és küzd az egyedülálló nemzeti kincs megőrzéséért. Törekvésének célja, hogy a zeneiskolák az ellehetetlenítő gazdasági nehézségek ellenére is működhessenek, és így lehetőséget biztosítsanak a fiatalok minél szélesebb rétege számára a zenével való korai és elmélyült találkozásra.

Petrás Mária népdalénekes iparművész.  Dalai által szülőhelyének, csángóföldnek népdalvilágába nyerhetünk bepillantást. Petrás Mária kezdetben grafikusnak tanult, majd Magyarországra érkezése után a Magyar Iparművészeti Főiskolán kezdett kerámiával foglalkozni. Köztéri munkái az ország több pontján láthatók, és rendszeresen szerepelnek külföldi kiállítótermekben is. Jellegzetesen felismerhető munkái hitet, szeretet és erőt sugároznak, akárcsak alkotójuk.  Petrás Máriát, mint a Magyar Tehetség Nagykövetét arra kérjük fel, hogy képviselje és segítse az énekes- és képzőművészeti tehetségek gondozásának fontosságát itthon és határainkon túl is.

Berkes_Gabor
Berkes Gábor
asztalosmester. Berkes Gábor 2009-ben a Calgaryban megrendezett WorldSkill szakmai olimpián 51 ország 900 fiatal mesterembere közül ért el kimagasló eredményt. A világversenyen elért helyezése óta már a nálánál is fiatalabb asztalos generáció segítésén dolgozik, így részt vesz többek között a soron következő világverseny magyar csapatának felkészítésében is. Berkes Gábort arra kérjük fel, hogy a mesterségbeli tehetségek ügyét követendő példájával képviselje mint a Magyar Tehetség Nagykövete.
 


Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzeti Tehetség Program Új Széchenyi Terv Aegon