A Nemzeti Tehetségpont NTP-PONT-M-1 pályázat megvalósítása

A Nemzeti Tehetségpont legfontosabb feladata a Magyar Géniusz Program kiemelt projektje eredményeinek, a Tehetségpontok hálózatának fenntartása és bővítése - Tehetségtérkép karbantartása, fejlesztése – Nemzeti Tehetségügyi Adatbázis gondozása.

A pályázatról:

A Nemzeti Tehetségpont működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásának támogatására meghívásos pályázatot írt ki a Nemzeti Tehetség Program keretében 2012. január 10-én az Oktatáskutató- és Fejlesztő Intézet és a Wekerle Alapkezelő (A pályázat kódszáma NTP-PONT-M-1.)

A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége sikeres pályázatot nyújtott be, a pályázat elnyeréséről szóló döntést 2012. márciusában látta el kézjegyével az illetékes miniszter.

A 70 millió Ft-os keretösszegű pályázat megvalósítására 2011. november 9. és 2012. június 30. között van lehetőség.

A támogatási szerződés aláírása után a finanszírozás folyósítására 2012. júniusában kerül sor.

A pályázat a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelő által meghirdetett NTP-PONT-11 kódszámú pályázati támogatásból valósul meg.


A pályázat eredményei

A javarészt oktatási intézményekben működő Tehetségpontok hálózatát az elmúlt 8 hónapban a Nemzeti Tehetségpont (MATEHETSZ szervezeti egysége) működtette, koordinálta. A Nemzeti Tehetségpont ellátta a szükséges regisztrációs és minőségbiztosítási (akkreditáció) feladatokat is, valamint hatékony munkával széles körben felhívta a Tehetségpontok (és intézményeik) figyelmét a tehetséggondozó lehetőségekre és pályázatokra.

 Az elmúlt 8 hónapban 237 új Tehetségpont létrehozását segítettük (jelenleg 867 Tehetségpont van), valamint 23 szakértő kolléga bevonásával júniusban sor került 45 Tehetségpont személyes szakértői látogatására (minőségbiztosítására, akkreditációjára). Az adatokat a honlapon folyamatosan frissítettük. Az ehhez szükséges szakértői (regisztrációs) munkákat, az adatbevitelt és adategyeztetést, az akkreditációhoz szükséges szakértői látogatások költségeit, valamint az adatbázis folyamatos karbantartását és az ezzel kapcsolatos kisebb fejlesztések költségeit pályázati forrásból fedeztük. A Tehetségpont adatbázis regisztrációs online felületének tesztelése folyamatban van, hamarosan áttérünk az online adatbekérésre.

A Tehetséghálózat kiemelt részét képezik a Tehetségsegítő Tanácsok is, ezek létrejöttét, működésük szakmai erősítését szakértő bevonásával, a szakértői találkozók és látogatások költségeinek térítésével segítettük. A 2011 decemberében 46, jelenleg már 65 tanács működik, adataik a honlapunkon elérhetők.

A Tehetségpont hálózatbővítése mellett a meglévő adatbázisaink, a Kárpát-medencei tehetséggondozásnak EU szintjén is páratlan Tehetségtérképének karbantartási munkái (és kisebb javítások, fejlesztések) történtek meg. Ez az adatbázis szolgál alapul és támogatja a Nemzeti Tehetség Alap forrásaiból kiírt pályázatokat (OFI-Wekerle), valamint a TÁMOP támogatási rendszer közoktatási és felsőoktatási konstrukcióit.

Műhelymunkák – ismeretterjesztés – kiadványok

A Nemzeti Tehetségpont szervezésében sor került 5 határon túli pedagógus-képzésre (akkreditált képzéseink határon túli jogi státuszát tekintve: műhelymunkára): Sepsiszentgyörgy, Beregszász, Muzslya, Szabadka, Kolozsvár, amelyek keretein belül szakértő kollégáink tehetséggondozó ismereteket adnak át határon túli pedagógusoknak, szakembereknek, illetve fórumot biztosítottak a tapasztalatcserének is. Az oktatók és (részben) a résztvevők költségeit is pályázati forrásból finanszíroztuk.

A tehetségügy általános alapjait lefedő, immár 25 kötetből álló Géniusz-könyvtár példányait térítésmentesen szolgáltatjuk a Tehetségpontok számára.  Az ehhez még szükséges szerkesztői, grafikus, nyomdai munkákat, raktározási és szállítási feladatokat is a pályázati forrásból biztosítottuk. A Tehetségpontok részére vásároltunk is olyan kiadványokat (5 különböző cím, 600 kötet), amelyek a tehetséggondozás legújabb eredményeit mutatják be, illetve a tehetségsegítés koordinációjához szükséges ismereteket foglalják össze.

A pályázat keretében a Tehetségtérképen négy új sikeres tehetségsegítő programot jelenítettünk meg, valamint 37 új jó gyakorlat gyűjtésére került sor, melyek értékelése folyamatban van; önálló kötetként kettő jó gyakorlatot és módszertani útmutatót publikáltunk. A honlapon is elérhető módon összesen négy, a tehetséggondozással kapcsolatos tanulmányt, kutatást tettünk elérhetővé.

A fentiekkel a Nemzeti Tehetségpont is hozzájárul a tehetséggondozás szakmai tartalmainak bővítéséhez és disszeminációjához, valamint szakmai szempontból előkészíti a 2013 januárjától tervezett járási tehetségsegítő munkát is.

Kommunikáció

A Nemzeti Tehetségpont munkatársai Magyarországon és a határon túl (Kolozsvár, Szabadka, Zenta, Tokaj, Kaposvár, Pécs, Nyíregyháza, Sárospatak, Székesfehérvár, Győr, Budapest, Debrecen, Tatárszentgyörgy, Beregszász, Gyula) részt vettek oktatási intézmények, Tehetségpontok, Tehetségsegítő Tanácsok, civil szervezetek által szervezett tehetséggondozó rendezvényeken.

A Nemzeti Tehetségpont tartja fenn azt a kommunikációs struktúrát, melynek fontos eszköze a ma már havonta több 10.000 ember által látogatott www.geniuszportal.hu portál, amely kiegészül egy igen intenzív médiakommunikációval, ill. telefonos ügyfélszolgálattal. 2012 márciusáig kommunikációért, PR-ért felelős munkatársaink segítségével több mint 200 új, szerkesztett tartalom jelent meg a Géniuszportálon; a sajtófigyelésünk szerint a weben a 2012-es Országos Tehetségnap 18 helyen jelent meg; a rendezvényekről illetve tehetséges fiatalokról további 40 média megjelenést generáltunk. Az elmúlt több mint fél év alatt hét alkalommal küldtünk hírlevelet egyenként több mint 7000 olvasónknak, emellett a Tehetségpontokat több alkalommal külön is informáltuk a pályázati lehetőségekről.

A Nemzeti Tehetségpont munkatársai folyamatos információs és szakmai támogatást adtak a (végül július 9-étől pályázható) TÁMOP 343 és 344B konstrukciókra pályázó intézményeknek és szervezeteknek.

Rendezvények szervezése

A Nemzeti Tehetségpont szakmai és anyagi szempontból

  • két egyedi rendezvényt támogatott eszközök, konferenciaanyagok biztosításával, előadók költségeinek finanszírozásával (2012. április 21. Országos Szépíró Verseny és H-SNI Tehetségnap, Szentendre; 2012. június 30. - július 7. DELTA Nyári Diákakadémia, Gyula)
  • két konferenciát szervezett (2012. április 27-28 ECHA Tehetségfejlesztő Konferencia, EU résztvevőkkel, Tokaj és 2012. március 24 – Országos Tehetségnap 2012, Budapest),
  • négy saját, egyedi rendezvényt valósított meg Budapesten: 2012. június 1. - Akkreditációs felkészítő a Tehetségpontok számára és 2012. május 21 – Tehetséghidak műhelymunka;  2012. június 25. – A Tanulmányi és Művészeti Versenyek Tehetségsegítő Tanácsának alakuló ülése; valamint 2012. június 5. – Szakmai továbbképzés (tehetséggondozás az USA-ban és kooperatív módszertanok témában).

A 2012-es Országos Tehetségnapon a „Tehetségek szolgálatáért” díjak mellett a 2012-es Tehetségnagyköveti címek (Králik Károly, Görbicz Anita) kerültek átadásra. Jelen pályázat forrásainak felhasználásával került sor a 2012-es Felfedezettjeink díjak átadására is: 3 fődíjas fiatal támogatása történt meg az oktatási intézményükön keresztül.

Eszközök, beruházások

A Nemzeti Tehetségpont szakmai tevékenységét a szükséges irodaszerek mellett a következő eszközök beszerzésével segítettük: 2 db kisnyomtató, 5 db mobiltelefon készülék, 4 db irodaszék, vírusvédelmi szoftver, kávéfőző gép. A Nemzeti Tehetségpont technológiai lemaradásának csökkentése érdekében 2 db tablet pc-t és 3 db e-book olvasót vásároltunk (eddig nem rendelkeztünk ilyen eszközökkel. Beszerzésükkel könyvkiadói programunk technológia-fejlesztését céloztuk meg).

 


Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzeti Tehetség Program Új Széchenyi Terv Aegon