A Magyar Géniusz Program

Magyarországon a tehetségsegítés nagyszabású, húszéves programjának, az Országgyűlés által elfogadott Nemzeti Tehetség Programnak meghatározó része a Magyar Géniusz Program amely az elmúlt évtizedet tekintve a legmeghatározóbb tehetségsegítő szakmai programsorozat. Ez a 2009 júniusában kezdődött és 2011 végéig tartó program egy kiemelt projektből és az ehhez csatlakozó társpályázatokból áll.

A program fókuszában a tehetségeket segítő felnőttek álltak. E programban a tehetségsegítők hálózatszervezése és szakmai megerősítése egymást erősítő folyamatként van jelen. A Tehetségpontok, a Tehetségsegítő Tanácsok hálózata, a Tehetségnapok (új típusú interaktív és fesztiváljellegű rendezvények), a tehetségsegítés jó gyakorlatainak leírása és átadása, valamint a képzések új rendszere egyaránt szolgálják a pedagógus és civil segítők szakmai felzárkóztatását és kapcsolatteremtését. Erre az alapra, valamint a Kárpát-medence egészének tehetségsegítő forrásait feltáró Tehetségtérképre épülhet rá a Nemzeti Tehetség Program második szakasza és benne a Tehetséghidak Program.

A Magyar Géniusz Program közel 700mFt keretösszegű kiemelt projektjét (TÁMOP 3.4.4 A) a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége hajtotta végre, emellett mellett csaknem 200 iskola és civil szervezet nyert el támogatást a társpályázatokon. A program több mint 14 ezer pedagógust és mentort vont be és 24 ezer új tehetséget fedezett fel a tudományos technológiai fejlődéssel kapcsolatos tehetségtartalmak mellett számos más tehetségterületen is (így pl. a művészeti, a sport, és a mesterségbeli tehetségek területén). A Program hatékonyságát közvélemény-kutatások eredményei (a tehetséggondozás társadalmi elfogadottságának emelkedése) és hatásvizsgálatok (képzések: szaktudás és módszertani eszköztár bővülése) igazolják. 
A Magyar Géniusz Program jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a tehetséggondozás nemzeti üggyé vált. A program a szakminisztériummal együtt 2011 áprilisában nagysikerű EU elnökségi tehetséggondozó konferenciát rendezett, amelyen 24 európai ország képviselői példaértékűnek tartották az elért eredményeket. A program igen rövid idő alatt mind az EU-ban, mind világszerte széles körben követendő példává vált, és mára már számottevően hozzájárul a magyarságról alkotott kép pozitív vonásaihoz. Részben ennek is köszönhető, hogy 2012 őszén négy évre magyar elnököt választott az ECHA (Európai Tehetségtanács), amely az európai országokat összefogó legjelentősebb tehetségsegítő szervezet.

A Magyar Géniusz Program eredményei számokban:http://geniuszportal.hu/content/magyar-geniusz-projekt-eredmenyei

A Magyar Géniusz Program kiemelt projektjének fenntartása a Nemzeti Tehetségpont feladata.

A Magyar Géniusz Program pénzügyi forrásai részletesen:

  • TÁMOP 344A – 697.894.929 Ft a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács jogi képviseletét ellátó Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége közhasznú egyesület mint projektgazda irányítása alatt.
  • TÁMOP 344B és TÁMOP 343 – összesen 2.341.686.007 Ft szerződött támogatás, ami a pályázatok váratlanul magas volumene és magas szakmai színvonala miatt eredetileg tervezett keretösszeg 269%-a.
  • Ezt folytatva 2012. júniusában került kiírásra a TÁMOP 344B-11 és TÁMOP 343-11 konstrukció is, összesen mintegy 1.680.000.000 Ft keretösszeggel.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzeti Tehetség Program Új Széchenyi Terv Aegon