MATEHETSZ Képzések

A MATEHETSZ 122 képzési programmal rendelkezik, melyek Felnőttképzési Akkreditáló Testület által akkreditált képzési programok (továbbiakban FAT program) vagy Pedagógus Akkreditáló Testület által akkreditált képzési programok (továbbiakban PAT program).

Az alábbiakban rövid tájékoztatókat olvashat minden egyes képzési programról, az adott program címére kattintva pedig egy részletesebb összefoglaló is az érdeklődők rendelkezésére áll pdf formátumban.


Célcsoport: pedagógus, pszichológus
Programíró: Baky Dániel
Oktatók: Szűcs Imre Lóránt

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri a tehetséggondozás gyakorlati kérdéseit. Betekintést nyer az iskolai tehetségek és a sporttehetségek támogatásába, a felmerülő szempontokba, hasonlóságokba és eltérésekbe.

Célcsoport: egyéb, pedagógus, pszichológus, szociális munkás, szülő
Programíró: Pataky Nóra, Körmendi Attila

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevők megismerik a tehetséges gyerekeknél gyakori stresszforrásokat, a tehetséges gyerekekre jellemző speciális megküzdési stratégiákat, valamint képessé válnak megfelelő érzelem és problémaközpontú megküzdési stratégiák használatára tanítani a tehetséges gyermekeket.

Célcsoport: pszichológus
Programíró: Herskovits Mária, Ritoók Pálné
Oktatók: Páskuné Kiss Judit, Bácsné Trefil Edina, Dávid Imre, Dr., Füzi Virág, Karner Orsolya Julianna, Fügedi Petra

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri tehetséggondozó intézményekben a pszichológus által végezhető tehetséggondozás alapjait, a tehetségfelismerés és fejlesztés pszichológiai módszereit.

Célcsoport: pedagógus, pszichológus
Programíró: Lukács István
Oktatók: Gallasz Ildikó

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő tudatosítja a tanulással kapcsolatosan már kialakult elképzeléseit, tanulási stratégiáit és tanulási stílusát. Sajátélményű tapasztalatok által megismeri, hogyan tehetők a tanulási folyamatok hatékonyabbá, gazdaságosabbá. A résztvevő megismeri a neveléstudomány tanulással kapcsolatos legújabb eredményeit.

A tanulás tanítása a kultúraazonos pedagógiai szemlélet alapvetéseiből indul ki. Ezen belül is elsősorban az egyéni tanulási utakat keresi, az azok kialakulásában meghatározó szerepet játszó enkulturációs és szocializációs folyamatok minél teljesebb feltárására törekszik.

A saját tanulási folyamataik megismerése, fejlesztése segít megérteni, hogy a kiemelkedő képességekkel rendelkezők tanulása is fejleszthető, illetve azt, hogy az alkalmanként gyenge teljesítmények nem eleve elrendeltek, megváltoztathatatlanok. Az okok feltárhatók, a képességek – bármilyenek legyenek is – nem statikus képződmények, fejlődnek és fejleszthetők.

Célcsoport: pedagógus, pszichológus
Programíró: Mező Ferenc
Oktatók: Mező Katalin, Körmendi Attila, Pataky Nóra

A résztvevők ismerjék meg:
- a tanulásfejlesztés szereplehetőségeit a tehetséggondozásban
- a tanulást információfeldolgozási folyamatként kezelő, a „Tanulás = (Input+Process+Output)*Organizáció” formulán alapuló fejlesztő- program tehetséggondozásban használható rövidített változatának (röviden: az IPOO-minimum programnak) az elméleti alapjait
Felkészíteni a résztvevőket:
- az IPOO-minimum tanulás- és tehetségfejlesztő program diagnosztikai feladatainak ellátására
- az IPOO-minimum tanulás- és tehetségfejlesztő program fejlesztési feladatainak ellátására
- az IPOO-minimum tanulás- és tehetségfejlesztő program hatás- vizsgálatának megvalósítására

Célcsoport: pedagógus, pszichológus
Programíró: Münnich Ákos, Sipos Sándor

A résztvevők megismerik, hogy a pedagógus és a tehetséges tanulók kapcsolata hasonlatos a gazdasági szervezetek vezetőinek és beosztottainak kapcsolatához, így a munkalélektan, a szervezetpszichológia, a vezetéslélektan és a szociálpszichológia releváns elméleti és gyakorlati megfontolásai, valamint az emberi erőforrás-menedzsment eszközei sikerrel alkalmazhatók a tehetségek gondozása során. A résztvevők ezen felismerésen túl tanulják meg, hogy bizonyos vezetői tevékenységi körökhöz kapcsolódóan (pl. munkaerő-kiválasztás, fejlesztés, motiválás, teljesítménymenedzsment, tudásmenedzsment) mit tehetnek annak érdekében, hogy a tehetséget, mint emberi erőforrást hatékonyan és eredményesen menedzseljék.

Célcsoport: egyéb, pedagógus, pszichológus, szociális munkás, szülő
Programíró: Mező Ferenc
Oktatók: Mező Katalin, Péter-Szarka Szilvia, Dr., Kaluha Sándor, Kelemen Lajos, Kelemen Lajosné Kovács Csilla, Pataky Nóra, Körmendi Attila

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő képes elősegíteni a hasonló kreativitással jellemezhető személyekből álló (a kreativitás szempontjából homogén) csoportok összeállítását, s e csoportokba sorolt személyek kreativitásfejlesztését. Ennek érdekében megismerik a kreativitás és a tehetség fogalmának viszonyát, a kreativitás vizsgálatának (nem pszichológus kompetenciához kötött) alapvető módszereit, eszközeit, s képesek legyenek ezeknek az eszközöknek az alkalmazására. Továbbá megismernek a kreativitás fejlesztésére szolgáló elemei technikákat, illetve komplex kreativitásfejlesztő programokat.

Célcsoport: pedagógus, pszichológus
Programíró: Orosz Róbert, Pék Győző, Kondé Zoltánné Inátsy-Pap Judit
Oktatók: Váróné Síró Ágnes

A résztvevők ismerjék meg

- azokat a legfontosabb intra- és interperszonális tényezőket, amelyek a tehetség kibontakoztatását befolyásolják,

- a tehetséges gyermekek fejlődését befolyásoló tényezők főbb összefüggéseit,

- az egészséges személyiség fejlődés és az egyénben rejlő lehetőségek optimális kiteljesítése közötti dinamikus kölcsönhatást.

A résztvevőket felkészítse a tehetséges fiatalok személyiségfejlődésének elősegítésére, a bennük rejlő képességek kibontakoztatása érdekében.

Célcsoport: egyéb, pedagógus, pszichológus, szociális munkás, szülő
Programíró: Orosz Róbert
Oktatók: Péter-Szarka Szilvia, Dr., Váróné Síró Ágnes, Harmatiné Olajos Tímea, Páskuné Kiss Judit

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri, milyen módon segítheti elő a tehetségek fejlődését, a bennük lévő képességek, lehetőségek kibontakoztatását.

Célcsoport: egyéb, pedagógus, pszichológus, szociális munkás, szülő
Programíró: Orosz Róbert
Oktatók: Páskuné Kiss Judit, Kondé Zoltánné Inátsy-Pap Judit, Váróné Síró Ágnes, Bíró Zsolt, Péter-Szarka Szilvia, Dr.

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő felkészül a tehetséges tanulók szocio-emocionális fejlődésének elősegítésére, ezáltal a képességek, adottságok kibontakoztatására. Megismeri azokat az alapvető intra-, és interperszonális szintű pszichológiai folyamatokat, amelyek hatással vannak a gyermekek érzelmi fejlődésére, továbbá megismer olyan módszereket és hatásmechanizmusokat, melyek kedvezően befolyásolják a szocio-emocionális fejlődést.

A résztvevők a pszichológiai hatásmechanizmusok átlátása révén a képzésen elsajátított szemléletmód és módszerek által hatékonyabbá tudják tenni gyakorlati tehetséggondozó munkájukat.

Keresés

Szabadszavas keresés
Kiknek szól a képzés?

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzeti Tehetség Program Új Széchenyi Terv Aegon