MATEHETSZ Képzések

A MATEHETSZ 122 képzési programmal rendelkezik, melyek Felnőttképzési Akkreditáló Testület által akkreditált képzési programok (továbbiakban FAT program) vagy Pedagógus Akkreditáló Testület által akkreditált képzési programok (továbbiakban PAT program).

Az alábbiakban rövid tájékoztatókat olvashat minden egyes képzési programról, az adott program címére kattintva pedig egy részletesebb összefoglaló is az érdeklődők rendelkezésére áll pdf formátumban.


Célcsoport: pedagógus
Programíró: Pap Judit, Csenki József

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő pedagógusok képesek legyenek a Kíváncsi Láda felhasználásával a 4-10 éves korosztály tevékenységközpontú tehetségazonosítására, az érdeklődés feltérképezésére.

Célcsoport: egyéb, pedagógus, pszichológus, szociális munkás
Programíró: Bácsné Trefil Edina
Oktatók: Hadházi Éva, Szűcs Imre Lóránt

A képzés sikeres elvégzésével a tehetséggondozással kapcsolatos mentor-tanácsadó feladatokat ellátó résztvevő képessé válik a tehetség felismerésére, az esetlegesen kapcsolódó problémák diagnosztizálására és kezelésére, valamint a gyerekekkel és a szülőkkel való munkára.

Célcsoport: pedagógus
Programíró: Gyarmathy Éva, Kovácsné dr. Nagy Emese

A résztvevők ismerjék meg és legyenek képesek alkalmazni az öndifferenciáló, résztvevői aktivitáson alapuló tanítási eljárást. Sajátítsák el az eljáráshoz tartozó azon tervezési és tananyag-készítési tevékenységeket, amelyek eredményeként alkalmassá válnak a tanulók képességeihez alkalmazkodó, a tanulók közötti tudás- és kifejezőkészségbeli különbséget figyelembe vevő tanulásszervezésre, tudásátadásra.

Célcsoport: pedagógus
Programíró: Sipos Endre
Oktatók: Zele János, Freundné Varga Edina

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri a képépítés törvényeit, felismeri a vizuális képi-plasztikai kifejezési eszközök sajátos formációit és az elsajátított ismereteket alkotó módon alkalmazza a művészeti tehetségek fejlesztésében.

Célcsoport: pedagógus
Programíró: Radnóti Katalin, Nahalka István
Oktatók: Wagner Éva, Adorján Ferencné

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő képes ellátni a fizika (s részben általában a természettudományok) tanulásában, vagy akár már a művelésében is a tehetségesek felismerésének és fejlesztésének feladatait A képzésen résztvevő tudatosabban, és egy megfelelő módszertani repertoár birtokában láthatja el a tehetségnevelés feladatait.

Célcsoport: pedagógus
Programíró: Ütőné Visi Judit
Oktatók: Makádi Mariann, Barna Katalin, Harsányi Tibor, Szabó Júlia

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri azokat az eszközöket és módszereket, amelyek elősegíthetik a sikeres tanórai vagy tanórán kívüli munkát, felfrissíti módszertani kultúráját és eszköztárát.

A megismert és a gyakorlatok során megtapasztalt módszerek alkalmazása az oktató-nevelő munkában hozzájárulhat a tanulók képességeinek sokoldalú fejlesztéséhez. Motiváló hatásukkal pedig elősegíthetik a természettudományok iránti érdeklődés felkeltését és az önálló ismeretszerzés iránti igény és képesség kialakulásához.

Célcsoport: pedagógus, pszichológus
Programíró: Bodnár Gábor
Oktatók: Erdős Ákos, Hercz-Dorman Aliz, Horváth Ágnes

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri a zenei tehetség korai felismerésének, kibontakoztatásának és gondozásának módjait, a zenei tehetségtípus fejlődéslélektani vonatkozásait, a speciális tehetséggel rendelkező gyerekek beilleszkedési problémáit, megnyilvánulási lehetőségeit.

Célcsoport: pedagógus
Programíró: Heimann Lászlóné Buzsik Ilona
Oktatók: Székely Zsuzsánna

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri a pedagógiai szerepek többféle értelmezését, a szerepelemek formálódásának folyamatát.Felkészül saját pedagógiai szerepének megismerésére, tehetségfelismerői és tehetséggondozói szerepének elsajátítására. Saját pedagógus szerepét tudatosítja és hatékony pedagógiai eszközként használja a tehetségfejlesztésben.

Célcsoport: egyéb, pedagógus, pszichológus, szociális munkás
Programíró: Tóth László
Oktatók: Péter-Szarka Szilvia, Dr., Kondé Zoltánné Inátsy-Pap Judit, Harmatiné Olajos Tímea, Pataky Nóra, Páskuné Kiss Judit

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri a tehetséggondozással összefüggő pedagógusi szerep sajátosságait, összetevőit, a történeti és pedagógiai pszichológiai kutatási vonatkozásokat, továbbá a mai elvárásokat és azok áttekintésével a tehetséggondozó pedagógus személyiségének diagnosztikai és fejlesztési lehetőségeit.

Célcsoport: pedagógus
Programíró: Fülöp Márta Marianna
Oktatók: Gyarmathy Éva

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri az alulteljesítő tehetségesek azonosításának és gondozásának hatékony módszereit.

A képzés során bemutatásra kerül egy konkrét, alulteljesítő tehetségeseknek készített informatikai projekt, amely a tanórán kívüli tehetséggondozás része. A projekt kisebb egységei (gondolattérkép készítés, kreativitás- és kooperációfejlesztésre irányuló feladatok) beépíthetők a mindennapi tanítási gyakorlatban megvalósított tanórai tehetséggondozásba. Kiemelt szerepet a kap az alkalmazói informatika, az IKT eszközök tehetetséggondozásban betöltött szerepének bemutatása.

Keresés

Szabadszavas keresés
Kiknek szól a képzés?

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzeti Tehetség Program Új Széchenyi Terv Aegon