MATEHETSZ Képzések

A MATEHETSZ 122 képzési programmal rendelkezik, melyek Felnőttképzési Akkreditáló Testület által akkreditált képzési programok (továbbiakban FAT program) vagy Pedagógus Akkreditáló Testület által akkreditált képzési programok (továbbiakban PAT program).

Az alábbiakban rövid tájékoztatókat olvashat minden egyes képzési programról, az adott program címére kattintva pedig egy részletesebb összefoglaló is az érdeklődők rendelkezésére áll pdf formátumban.


Célcsoport: pedagógus
Programíró: Psenyeczky-Nagy Klára, Vida Józsefné

Olyan ismereteket, a korszerű pedagógiai gyakorlatban alkalmazható módszereket adni és képességeket fejleszteni, melyekkel a résztvevők:

- alkalmazni tudják a pontos és hatékony kommunikációt

- gazdagítják tanár - diák, tanár – szülő, tanár – tanár viszonylatban az emberi kapcsolataikat,

- alkotó módon oldják meg a konfliktusaikat, és ebben másoknak is tudnak segíteni,

- a tanulóik előtt pozitív modellé válhatnak a viselkedésükben és kapcsolataik minőségében.

Célcsoport: egyéb, pedagógus, pszichológus, szociális munkás, szülő
Programíró: Herskovits Mária
Oktatók: Gyarmathy Éva, Dávid Imre, Dr., Oppelt Józsefné, Bácsné Trefil Edina, Páskuné Kiss Judit, Füzi Virág, Karner Orsolya Julianna, Lindenfeld Zsanett, Gaál Gabriella, Stefanov Izabella Katalin, Nagy-Brozsek Andrea, Fügedi Petra

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri a kreativitás többféle értelmezését, összetevőit, folyamatát, a kreatív attitűd jelenségét és fontosságát és felkészül saját maga és a gyermekek kreativitásának felismerésére, fejlesztésére, a kreatív attitűd kialakítására, a kreatív megoldások megtalálására családi és iskolai helyzetekben egyaránt.

Célcsoport: egyéb, pedagógus
Programíró: Bodnár Gábor
Oktatók: Erdős Ákos, Hercz-Dorman Aliz, Horváth Ágnes

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri a zene és a művészeti nevelés lehetőségeit a fiatalok személyiségének fejlesztésében, képességeik és tehetségük kibontakoztatásában, a muzikalitás és a kreativitás összekapcsolását a memória és a rögtönzési készség fejlesztésével, a figyelem összpontosítás és a társas zenélés gyakorlásával, az egyes zeneművek sokoldalú megközelítésével.

Célcsoport:
Programíró: Józsa Éva, Dr.

A nevelés különböző szintjein tevékenykedő pedagógusok megismerjék

• a kreativitás általános alapjait, fogalmát, összetevőit,

• fejlesztésének jellemzőit,

• fogalmát, összetevőit

• a dramatikus eszközök alkalmazásának lehetőségeit, főbb módszereit és kereteit, jellemzőit,

• a dramatikus eszközök alkalmazását befolyásoló tényezőket, a kreativitásfejlesztést befolyásoló életkori sajátosságok, jellemzők figyelembe vételével

 

Továbbá képessé váljanak

• kreativitásfejlesztő programok készítésére és annak hatékony alkalmazására

Célcsoport: egyéb, pedagógus, pszichológus, szociális munkás
Programíró: Balogh Ákos
Oktatók: Bodnár Gabriella, dr, Hanák Zsuzsa, Molnár Katalin

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri és képes kiválasztani a különböző képességterületek fejlesztéséhez kapcsolódó módszertani eljárásokat. Képes felismerni a különböző tehetségek - képességterületeinek optimális módszereit, és elsajátítja azok alkalmazását.

Célcsoport: pedagógus
Programíró: Antal-Lundström Ilona, Dr.

A képzés célja az, hogy:

- megismertesse a résztvevőket, a Látható Hangok című pedagógiai program alapelveivel, struktúrájával és gyakorlati módszereivel
- megismertesse a résztvevőket a programcsomag zenei és munkáltató anyagának használatával

- gazdagítsa a résztvevőknek a gyermekek sokoldalú kommunikációs fejlesztéséhez (kommunikációs kultúra, kapcsolatteremtő képesség, kifejezés és megértés technikája) szükséges alapismereteit
- gazdagítsa a résztvevők zenei eszköztárát, zenehallgatási gyűjteményét, és játékdal ismeretét.

Célcsoport: pedagógus
Programíró: Psenyeczky-Nagy Klára, Vida Józsefné

Segítséget adjunk a pedagógusoknak a saját lelki egészségük megőrzéséhez.
Megmutassuk, hogyan alkalmazhatják meglévő pszichológiai ismereteiket a gyakorlatban.

Kialakítsuk az önérvényesítő magatartást, önmaga tudatos vállalását, az asszertív magatartást, a pedagógus image  közvetítését, saját hajtóerők – szükségletek feltérképezését.
Felkeltsük az igényüket a tudatos személyiség-fejlesztésük iránt, és ezzel erősítsük a reális önértékelésük folyamatát.

Célcsoport:
Programíró: Schultz János
Oktatók: Ábrahám Gábor József, Mike János

A képzést sikeresen teljesítők képesek lesznek a matematika különböző területeinek megfelelő tehetséggondozó foglalkozások anyagát összeállítani és a foglalkozásokat vezetni. Megismerik a 10-12. évfolyamokon tanulók tehetségfejlesztéséhez legalkalmasabb témaköröket és alkalmazni tudják a témakörökhöz kapcsolódó pedagógiai és szakmódszertani eljárásokat. A résztvevők megismerkednek az alapvető magyar ill. idegen nyelvű szakirodalommal, weboldalakkal, matematikai adatbázisokkal, segédprogramokkal.

Célcsoport: egyéb, pedagógus, pszichológus, szociális munkás, szülő
Programíró: Rajnai Gábor

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri a Tehetségpontok fenntartható és önfenntartó működéséhez, működtetéséhez szükséges alapfokú ismereteket, a Tehetségpontok munkáját a szervezet- és projektmenedzsment feladatokat.

Célcsoport: pedagógus, pszichológus
Programíró: Gefferth Éva
Oktatók: Heimann Lászlóné Buzsik Ilona, Szivák Judit

A képzés sikeres elvégzésével a tehetséggondozásban már jártas résztvevő képes a tehetségpontok szakmai segítésére, továbbá képes a tevékenységbe integrálni a képzés során elsajátított, alkalmazott pedagógiai és pszichológiai ismereteket, eljárásokat.

Keresés

Szabadszavas keresés
Kiknek szól a képzés?

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzeti Tehetség Program Új Széchenyi Terv Aegon