MATEHETSZ Képzések

A MATEHETSZ 122 képzési programmal rendelkezik, melyek Felnőttképzési Akkreditáló Testület által akkreditált képzési programok (továbbiakban FAT program) vagy Pedagógus Akkreditáló Testület által akkreditált képzési programok (továbbiakban PAT program).

Az alábbiakban rövid tájékoztatókat olvashat minden egyes képzési programról, az adott program címére kattintva pedig egy részletesebb összefoglaló is az érdeklődők rendelkezésére áll pdf formátumban.


Célcsoport: pedagógus
Programíró: Bodnár Gabriella, dr

A résztvevők megismerik:
- a tehetséggondozás, tehetségtámogatás általános alapjait,
- a tehetség fejlődésének és fejlesztésének, segítésének lehetőségeit a felső-, és felnőttoktatásban,
- a szocializáció, pálya, karrier fogalmait, befolyásoló szerepét az egyén pályaválasztásában,
- az életút-elemzés lényegét, befolyásoló szerepét a pályaorientáció folyamatára.
- pályák jellemzőit és a saját erőforrások megtalálását, a választott és a javasolt pályákhoz rendeltetéssel
Továbbá felkészülnek:
- a pálya-, és iskola választásához szükséges készségek és ismeretek feltárására,

- a fiatalok menedzselésére a megfelelő szakmaválasztásban, munkahelyre kerülésben,
- a programok eredményességének hatásvizsgálatára

Célcsoport: egyéb, pedagógus, pszichológus, szociális munkás
Programíró: Bodnár Gabriella, dr
Oktatók: Takács Ildikó, Dávid Mária, Balogh Ákos, Molnár Katalin

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő feltérképezi saját személyiségét, képességeit. Tisztázásra kerül pályaérdeklődése, motivációs helyzetképe erősödik. A képesség, motiváció, teljesítményorientáció helyzetképének megismerésével, saját erőforrások feltárásával közelebb kerülnek a potenciális pálya választásához.

Célcsoport: egyéb, pedagógus, pszichológus, szociális munkás
Programíró: Kelemen Lajos
Oktatók: Török Ádámné Drubics Éva, Varjúné Legát Katalin

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő elsajátítja a matematikai képességek hatékony és kreatív fejlesztését a számolás és térészlelés okos(koc)ka eszközök alkalmazásával. Az okos(koc)ka fejlesztő eszközcsalád számolás és térészlelés tagjai mintegy 2000 tematikus képi anyagra épülő játékpalettával célozza meg az algebra és a geometria 3-10 éves életkori jellemzőit. Az eszköz kreatív és sokoldalú játéklehetőségei által a résztvevő megtanulja felismerni a tehetséges gyermekeket, valamint hatékonyan megvalósítja a tehetségfejlesztést.

Célcsoport: egyéb, pedagógus, pszichológus, szociális munkás, szülő
Programíró: Monostori Mária
Oktatók: Ambach Gyöngyi, Geigerné Czikk Krisztina, Láng-Németh Irma, Dávid Imre, Dr., Vancsuráné Sárközi Angéla

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri a képességfejlesztő játékok különböző típusait (egyedül, illetve párban játszható játékok, egymás ellen játszható és társasjátékok), a játékos fejlesztés előnyeit, lehetőségeit és képessé válik felhasználni azokat diákjaik, gyermekeik képességeinek fejlesztésében, illetve a szabaidő hasznos eltöltésében. A résztvevő megismer és a gyakorlatban kipróbál legalább 15 játékot, azok oktatási módszerét, a játékfejlődéshez szükséges startégiákat és a játék logikai jellemzőinek alkalmazását a mindennapi életben. A továbbképzés közvetett célja megismertetni a résztvevőkkel a játékos oktatásban rejlő személyiségformálást.

Célcsoport:
Programíró: Babos Ágnes

A résztvevők megismerik:

- a képzőművészet különböző területein kiváló képességet mutató egyéneket,

- a tehetségazonosítás lehetőségeit,

- a képzőművészeti tehetségek fejlődést befolyásoló tényezőket, az egyes művészi képességek fejlődésének életkori sajátosságait,

- elméleti és módszertani ismeretek alkalmazásának lehetőségeit.

- a művészi tehetség és képességek fejlődésének életkori sajátosságait.

 

Továbbá képessé válnak:

- komplex tehetséggondozó programok készítésére

- a programok eredményességének hatásvizsgálatára.

Célcsoport: pedagógus
Programíró: László Ádám
Oktatók: Váradi Ágnes, Dr., Baky Dániel, Szűcs Imre Lóránt

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri a tehetséggondozó gazdagító programok módszertanát, az ebben rejlő különleges lehetőségeket, nehézségeket. Példákon keresztül megismeri a tehetséges gyerekek különleges igényeit és nehézségeit. Az elhangzott, megvitatott, átbeszélt esetek alapján saját területén képes felismerni akár a „bujkáló” tehetséget, és segíteni, kezelni a kiemelkedő képességű gyerekeket. A gazdagító foglalkozásokon használt módszerek a résztvevők által is alkalmazhatóak az iskolai oktatásban, kiegészítésként, vagy a tanórákba integrálva.

Célcsoport: egyéb, pedagógus, pszichológus, szociális munkás
Programíró: Balogh László
Oktatók: Fükőné Szatmári Melinda, Molnár Istvánné, Gönczi Sándor, Tóth Tamás, Tóth Tibor

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri a komplex tehetséggondozás fogalmát, és képes komplex programok összeállítására, különös tekintettel a tehetséges gyerek erős oldalát, gyenge oldalát, a légkörjavítást és a feltöltődést biztosító programokra.

Célcsoport: egyéb, pedagógus, pszichológus, szociális munkás, szülő
Programíró: Péter-Szarka Szilvia, Dr.

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri a konfliktuspedagógia alapfogalmait, a tehetséges tanulók, iskolatársaik, szüleik és tanáraik közötti leggyakoribb konfliktustípusokat, valamint azok konstruktív megoldási lehetőségeit. Saját konfliktuskezeléi képességeik megismerése és fejlesztése során a résztvevők önismeretükben és énhatékonyságukban is gazdagodnak.

Célcsoport: egyéb, pedagógus, pszichológus, szociális munkás, szülő
Programíró: Dávid Imre, Dr.

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri a kommunikáció és konfliktusok elméleti hátterét, az asszertív kommunikáció konfliktusokban betöltött szerepét, valamint a konfliktusok kialakulási folyamatának megismerése és potenciáls konfliktusforrások azonosítása által fejlődik a résztvevő kommunikációs és konfliktuskezelési képessége. A konfliktuskezelési technikák tudatos, adekvát alkalmazásával mind magánéleti, mind munkahelyi szinten növekedik konfliktuskezelési hatékonysága, intraperszonális folyamatainak és interperszonális kapcsolatainak kiegyensúlyozottsága, munkahelyi és magánéletbeli sikeressége.

Célcsoport: egyéb, pedagógus
Programíró: Bodnár Gábor
Oktatók: Erdős Ákos, Hercz-Dorman Aliz, Horváth Ágnes

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri az énekkari munka tehetségfelismerő lehetőségeit, valamint a kóruséneklési élmény (mint közösségi együttlét) lehetséges felhasználási módjait a tehetséggondozás területén.

Keresés

Szabadszavas keresés
Kiknek szól a képzés?

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzeti Tehetség Program Új Széchenyi Terv Aegon