MATEHETSZ Képzések

A MATEHETSZ 122 képzési programmal rendelkezik, melyek Felnőttképzési Akkreditáló Testület által akkreditált képzési programok (továbbiakban FAT program) vagy Pedagógus Akkreditáló Testület által akkreditált képzési programok (továbbiakban PAT program).

Az alábbiakban rövid tájékoztatókat olvashat minden egyes képzési programról, az adott program címére kattintva pedig egy részletesebb összefoglaló is az érdeklődők rendelkezésére áll pdf formátumban.


Célcsoport: pedagógus
Programíró: Dávid Mária
Oktatók: Estefánné Varga Magdolna, Szalkai Mária, Farkasné Borza Éva, Vida Józsefné, B. Lakatos Margit, Magyar István, Hanák Zsuzsa

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő elsajátítja a tehetség-igéreteknél felmerülő beiskolázási dilemmák árnyalt és komplex értelmezését, kezelését, továbbá megismeri azokat a szakmai szervezeteket, amelyekhez szakmai tanácsért lehet fordulni a beiskolázással kapcsolatban.

Célcsoport: pedagógus, pszichológus
Programíró: Szűcs Imre Lóránt
Oktatók: Baky Dániel, Váradi Ágnes, Dr., Fügedi Petra, Farkas Aranka

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri az iskolapszichológus munkájában rejlő, a tehetségpedagógiában hasznosítható lehetőségeket, valamint hogy milyen módon lehetséges az iskolapszichológus munkájának beillesztése a tehetséggondozó folyamatba. Továbbá megismeri azokat a pontokat, ahol a pedagógiai munkát hatékonyabbá teheti a pszichológus, legyen szó diagnosztikáról, tanácsadásról, prevencióról, vagy korrekciós munkáról.

Célcsoport: pedagógus
Programíró: Gyarmathy Éva
Oktatók: Herskovits Mária, Kovácsné dr. Nagy Emese

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő betekintést kap olyan szemléleti és módszertani ismeretekbe, amelyek a tehetséget lehetőségként kezelik, és megjelenésének sokféleségét sajátosságnak tekintik. Megismeri a különféle deficiteknek, belső és külső hátrányoknak a tehetségre való hatását ismerik és megtanulják ezeknek teljesítménybe fordítási lehetőségét. Továbbá megismeri a többdimenziós, öndifferenciáló tanítási módszereket és egyéni fejlesztést, az alulteljesítés kétirányú csökkentését

Célcsoport: egyéb, pedagógus, pszichológus
Programíró: Váradi Ágnes, Dr.
Oktatók: László Ádám, Baky Dániel, Martinidesz Márton, Szűcs Imre Lóránt

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri a pszichológia mint alkalmazott tudomány és a pszichológus mint segítő lehetőségeit a tehetség támogatás szakmai gyakorlatában.

Célcsoport: egyéb, pedagógus
Programíró: Herskovits Mária, Ritoók Pálné
Oktatók: Páskuné Kiss Judit, Bácsné Trefil Edina, Dávid Imre, Dr., Karner Orsolya Julianna, Füzi Virág, Oppelt Józsefné, Fügedi Petra

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri az iskolai tehetség-felismerés és tehetségfejlesztés legfontosabb elméleti alapjait és alkalmazható pedagógiai módszereket sajátít el, illetve gyakorol.

Célcsoport: egyéb, pedagógus, pszichológus, szociális munkás, szülő
Programíró: Mező Ferenc, Mező Katalin
Oktatók: Sarka Ferenc, Kormos Dénes

Pedagógusok, pszichológusok felkészítése a tehetségkoordinátori feladatok ellátására.

A résztvevők ismerjék meg:

- a tehetséggondozás alapfogalmait, formáit;

- a hatékony tehetséggondozó szervezet felépítését és funkcióit;

- a Nemzeti Tehetség Programot és a hozzá kapcsolódó hazai kezdeményezéseket.

Képesek legyenek tehetségazonosítás, -fejlesztés és tanácsadás koordinálására, helyi tehetséggondozó programok készítésére, erőforrások feltérképezésére, valamint a tehetséggondozással összefüggő rendezvények megszervezésére, marketing és PR-jellegű tevékenységek koordinálására.

Célcsoport: egyéb, pedagógus, pszichológus, szociális munkás
Programíró: Mező Ferenc
Oktatók: Mező Katalin, Péter-Szarka Szilvia, Dr., Kaluha Sándor, Kelemen Lajos, Kelemen Lajosné Kovács Csilla, Pataky Nóra

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri, milyen módon segítheti elő a felnőttkori tehetségazonosítás, -gondozás megvalósulását.

Célcsoport: egyéb, pedagógus, pszichológus, szociális munkás
Programíró: Gyöngy Csilla

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevők ismerjék meg és tudják kiválasztani a fogyatékkal élők közül a művészeti képességekkel bírókat és tudják a megfelelő módszertani eljárásokat alkalmazni, a tehetségek kibontakoztatása érdekében. Legyenek képesek kiválasztani a sokrétű képalkotáshoz megfelelő eszközöket az egyéni tehetség fejlődése érdekében és legyenek képesek motiválni a képzelőerő fejlődését, önfejlődés és személyiség fejlesztése érdekében.

Célcsoport: pedagógus, pszichológus, szociális munkás
Programíró: Balogh László
Oktatók: Tóth Tamás, Fükőné Szatmári Melinda, Pappné Gyulai Katalin, Molnár Istvánné, Tóthné Nagy Zita, Fodor Istvánné

A képzési program sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri a gazdagítás eszközrendszerét a tehetséggondozásban, s képes azt alkalmazni a gyakorlatban. A képzés során megismeri a gazdagítás fogalmát, megismer gazdagítási modelleket, főbb stratégiákat, a gazdagítás gyakorlati fogásait, eszközrendszerét az oktatási folyamatban. A képzés távlati célja, hogy a résztvevők képesek legyenek az előbbi eszközrendszer alkalmazására tantárgyi keretekben.

Célcsoport: egyéb, pedagógus, pszichológus, szociális munkás, szülő
Programíró: Kovácsné dr. Nagy Emese
Oktatók: Bucz Lajosné, Bajor Péter

A programmodul sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri a logikai- és táblajátékok sokszínűségét, a különböző táblás játékok fajtait, szabályait, illetve alkalmazásának lehetőségét az értelmi képességek fejlesztésében, a szabadidő igényes, tartalmas eltöltésében, a társas élet erősítésében, a rendszeres megmérettetésre és a versenyzésre való kondícionálásában. A teljesített gyakorlatok által képessé válik különböző táblajátékok játszására és alkalmazására a gondolkodásfejlesztésben.

Keresés

Szabadszavas keresés
Kiknek szól a képzés?

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzeti Tehetség Program Új Széchenyi Terv Aegon