MATEHETSZ Képzések

A MATEHETSZ 122 képzési programmal rendelkezik, melyek Felnőttképzési Akkreditáló Testület által akkreditált képzési programok (továbbiakban FAT program) vagy Pedagógus Akkreditáló Testület által akkreditált képzési programok (továbbiakban PAT program).

Az alábbiakban rövid tájékoztatókat olvashat minden egyes képzési programról, az adott program címére kattintva pedig egy részletesebb összefoglaló is az érdeklődők rendelkezésére áll pdf formátumban.


Célcsoport: egyéb, pedagógus, pszichológus, szociális munkás
Programíró: Münnich Ákos

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő ismeri és megérti a tehetség populációbeli különlegességét; a tehetséggondozás lehetséges összetevőinek szerepét, súlyát vizsgáló regressziós modellt.

Célcsoport: egyéb, pedagógus, pszichológus, szociális munkás
Programíró: Bajor Péter
Oktatók: Dávid Imre, Dr.

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevők megismerik és elsajátítják a tehetséges diákok sokoldalú, hatékony fejlesztésének a különböző csoportméretekben megvalósítható, a személyes bevonást lehetővé tevő módozatait, technikáit.

Célcsoport: egyéb, pedagógus, pszichológus, szociális munkás, szülő
Programíró: Bodnár Gabriella, dr
Oktatók: Varga László, Kissné Zsámboki Réka, Bajor Péter, Vancsuráné Sárközi Angéla

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri a tehetséggondozás helyzetét, felmerülő problémáit és képes felismerni a környezetében lévő tehetségesek igényeit, fejlesztésük lehetőségeit.

Célcsoport: pedagógus, pszichológus
Programíró: Turmezeyné Heller Erika

A zenei nevelés különböző szintjein tevékenykedő pedagógusok ismerjék meg:
- a tehetséggondozás általános alapjait,
- a tehetség kibontakoztatásának és fejlődésének jellemzőit,
- a zenei tehetség fogalmát, összetevőit és jellemzőit,
- a tehetségazonosítás és fejlesztés főbb módszereit és kereteit,
- a zenei tehetség fejlődést befolyásoló tényezőket, az egyes zenei képességek fejlődésének életkori sajátosságait,
- a zenei tehetség és képességek fejlődésének életkori sajátosságait.
Felkészíti a továbbképzés résztvevőit a
- komplex tehetséggondozó programok készítésére
- programok eredményességének hatásvizsgálatára.

Célcsoport: pedagógus
Programíró: Mayer Miklósné Nádasi Mária
Oktatók: Szivák Judit, Rádi Orsolya

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri és elfogadja, hogy a tanulói heterogenitás megtapasztalása és az abban való eligazodás minden tanuló számára, így a tehetségesek számára is fejlesztő hatású, különös tekintettel a szociális életképesség terén való fejlődésre. Megismeri továbbá azokat az oktatási stratégiákat és felkészülés azok alkalmazására, amelyek leginkább alkalmasak az egyéni sajátosságokat figyelembevevő fejlesztésre, illetve az önfejlesztés feltételeinek biztosítására – különös tekintettel a tehetségfejlesztésre.

Célcsoport: egyéb, pedagógus, pszichológus, szociális munkás, szülő
Programíró: Mező Ferenc
Oktatók: Mező Katalin, Péter-Szarka Szilvia, Dr., Kaluha Sándor, Kelemen Lajos, Kelemen Lajosné Kovács Csilla, Pataky Nóra, Körmendi Attila

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri az „alulteljesítő tehetség” fogalmát. Képes  különbséget tenni az „alulteljesítő”, a „tehetséges” és az „alulteljesítő tehetség” fogalma között. Képes e fogalmakat szakszerűen használni. A résztvevő megismeri az alulteljesítő tehetségek azonosításának lehetőségeit, módszereit; képes az alulteljesítő tehetségek azonosítására. A résztvevő megismeri az alulteljesítés kompenzálásának lehetőségeit, folyamatát; képes az alulteljesítés kompenzálására irányuló terv kidolgozására. A résztvevő képes az alulteljesítő tehetségekkel kapcsolatban tanácsadással segíteni más szervezetek, személyek munkáját.

Célcsoport: egyéb, pedagógus, szociális munkás
Programíró: Mező Ferenc
Oktatók: Mező Katalin, Péter-Szarka Szilvia, Dr., Kaluha Sándor, Kelemen Lajos, Kelemen Lajosné Kovács Csilla, Pataky Nóra, Körmendi Attila

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevők megismerik a tehetségesekre jellemző információfeldolgozás sajtosságait az intelligenciakutatás aspektusából; és képesek intellektuális képességeket fejlesztő feladatokat alkalmazni, létrehozni.

Célcsoport: egyéb, pedagógus, pszichológus, szociális munkás
Programíró: Csernoch Mária
Oktatók: Bordi István, Cseh Imre, Gergelyné Pivarnyik Rita Mária, Király Sándor, Komoróczy Tamás, Szalayné Tahy Zsuzsa

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő képes elősegíteni az informatika területén, valamint az informatika egyes részterületein tehetséges tanulók felismerését és szakszerű tehetséggondozását. A résztvevők megismerik a tehetségazonosítás lehetőségeit, módszereit, különös tekintettel az informatika tantárgyban tehetséges tanulók esetében.

Célcsoport: pedagógus
Programíró: Csernoch Mária, Balogh László

A résztvevők megismerik és megértik az informatika területén, valamint az informatika egyes részterületein tehetséges tanulók gondolkodás módját, képesek lesznek a tanulók egyes részterületeken szerzett ismereteinek bővítésére, a részterületek közötti összefüggések felismertetésére, szükség esetén a tanulók tanulási stratégiáinak alakítására, a speciális ember–gép kommunikáció sajátosságainak felismertetésére, az ebben rejlő lehetőségek kihasználására, figyelembe véve annak előnyeit, hátrányait, speciális lehetőségeit. Képesek lesznek felkészíteni a tehetséges tanulókat az informatikában kevésbé jártas tanulókkal, felnőttekkel folytatott informatív kommunikációra, valamint felkészíteni a tanulókat olyan megmérettetésekre, amelyeken bizonyítani tudják képességeiket, továbbá bizonyítani tudják, hogy hogyan sikerült az ember–gép kommunikációban elengedhetetlen kommunikációs stílus elsajátítása.

Célcsoport: pedagógus
Programíró: Czimer Györgyi
Oktatók: Miklósvölgyi Miklós, Kovács Szilvia, Bényeiné Tolnai Zita, Nagy Marianna

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő képes elősegíteni az irodalom tantárgyban tehetséges tanulók felismerését és szakszerű tehetséggondozását. Megismeri a tehetségazonosítás lehetőségeit, módszereit, különös tekintettel az irodalom tantárgyban tehetséges tanulók esetében.

Keresés

Szabadszavas keresés
Kiknek szól a képzés?

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzeti Tehetség Program Új Széchenyi Terv Aegon