MATEHETSZ Képzések

A MATEHETSZ 122 képzési programmal rendelkezik, melyek Felnőttképzési Akkreditáló Testület által akkreditált képzési programok (továbbiakban FAT program) vagy Pedagógus Akkreditáló Testület által akkreditált képzési programok (továbbiakban PAT program).

Az alábbiakban rövid tájékoztatókat olvashat minden egyes képzési programról, az adott program címére kattintva pedig egy részletesebb összefoglaló is az érdeklődők rendelkezésére áll pdf formátumban.


Célcsoport:
Programíró: Orosz Róbert
Oktatók: Nagy Enikő, Bíró Zsolt

A résztvevők elméleti és gyakorlati jellegű felkészítése arra, hogy minél hatékonyabban segíthessék a sportoló tehetségek fejlődését, a képességeik, adottságaik kibontakoztatását. Ismerkedjenek meg azzal, hogy a pszichológia tudománya hogyan járulhat hozzá a sporttehetség felismeréséhez és fejlesztéséhez. Ismerjék meg a sporttehetség kibontakoztatását befolyásoló legfontosabb pszichológiai tényezőket és azok fejlesztésének lehetőségeit.
Az integratív, rendszerszemléletű sporttehetség-gondozás alapvető elméleti megfontolásainak és ezek gyakorlati vonatkozásainak ismerete által a résztvevők váljanak képessé gyakorlati tehetséggondozó munkájukba beépíteni olyan pedagógiai-pszichológiai megfontolásokat, módszereket, eszközöket, melyekkel elősegíthetik tanítványaik sporttehetségének felismerését, kibontakoztatását és hasznosulását.

Célcsoport: egyéb, pedagógus, pszichológus, szociális munkás
Programíró: Dávid Imre, Dr.

A képzés elvégzésével a résztvevők megismerik

  • a stresszhelyzetek legjellemzőbb fiziológiai és pszichés tüneteit,
  • hogy a humán területen dolgozók (így a tehetséges diákokkal foglalkozó pedagógusok) életében melyek a legfajsúlyosabb stressz keltő tényezők,
  • a coping stratégiák jellegzetes nemi és életkori mintázatát,
  • a stressz következtében potenciálisan fellépő kiégés fiziológiai-pszichológiai jelenségkörét és megelőzésének, orvoslásának lehetséges módozatait.

Eme kognitív tudás birtokában hatékonyabban lesznek képesek megválasztani a stresszhelyzetek (kollégákhoz, szülőkhöz, tanítványokhoz kötődő) hatékony kezeléséhez szükséges coping mechanizmusokat és tudatosítják saját jellegzetes konfliktus megoldó stratégiáikat.

Célcsoport: szülő
Programíró: Molnár Katalin

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő/szülő képes ellátni, felismerni felelősségét a természettudományok, különösen fenntarthatóság, környezeti nevelés, környezettudatos életmód területe iránt érdeklődő 3-14 éveseknél. Képesek lesznek segíteni gyermekeik tanulási, vagy akár már a tehetségesek felismerésének és fejlesztésének feladatait, módjait.  A képzésen résztvevő/szülő tudatosabban, és egy megfelelő módszertani repertoár birtokában láthatja el az e terület iránt érdeklődéssel, elkötelezettséggel rendelkező gyermekeket és ifjak tehetségnevelési-, segítő, támogató feladatait.

Célcsoport: egyéb, pedagógus, pszichológus, szociális munkás, szülő
Programíró: Balogh László
Oktatók: Sarka Ferenc, Kormos Dénes, Pappné Gyulai Katalin, Tóth Tamás, Bajor Péter

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri a tehetség korszerű fogalmának kialakulását az egytényezős koncepcióktól a többtényezős modellekig. Képes eligazodni a tehetség összetevői között. Megismeri a tehetség főbb összetevőinek alkotóelemeit, ezeket azonosítani tudja a gyakorlatban. Megismeri a tehetség főbb fajtáit és képes ezeket azonosítani a gyakorlati tehetségfejlesztés konkrét területeivel.

Célcsoport: egyéb, pedagógus
Programíró: Bodnár Gábor
Oktatók: Erdős Ákos, Hercz-Dorman Aliz, Horváth Ágnes

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő képes a zenei tehetség fejlesztése a csoportos zenei foglalkozások (zeneelmélet, szolfézs, zenetörténet) és az egyéni órák (hangszeres és vokális tanulmányok) során az elsajátított képességek és ismeretek komplex felhasználásával, valamint a tárgyalt zeneművek több oldalról történő megközelítésével (harmóniai, dallami, ritmikai jellemzők, szöveg és zene kapcsolata, a formaalakítás eszközei, szakaszarányok vizsgálata, stílusgyakorlatok írása).

Célcsoport: egyéb, pedagógus, pszichológus, szociális munkás
Programíró: Páskuné Kiss Judit
Oktatók: Tóth László, Harmatiné Olajos Tímea, Kondé Zoltánné Inátsy-Pap Judit

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő képes a tehetségesnek mutatkozó gyermekek átlagtól eltérő személyiségsajátosságaikból fakadó speciális igényei kielégítésének elősegítésére. Továbbá megismerik a tehetség fejlődése szempontjából kritikus történéseket, s képesek felismerjék a normál érési és fejlődési folyamatokkal való összevetésben a „tehetséggyanús” jeleket.

Célcsoport: pszichológus
Programíró: Herskovits Mária, Ritoók Pálné

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri tehetséggondozó intézményekben a pszichológus által végezhető a tehetség-felismerés és fejlesztés pszichológiai módszereit., különös tekintettel az egyénileg felvehető képesség –és személyiség vizsgálatokra. Tapasztalatokat szerez – részletes esetismertetések keretében is – e módszerek használatáról.

Célcsoport: egyéb, pedagógus, pszichológus, szociális munkás
Programíró: Mező Ferenc
Oktatók: Mező Katalin, Péter-Szarka Szilvia, Dr., Kaluha Sándor, Kelemen Lajos, Kelemen Lajosné Kovács Csilla, Pataky Nóra

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő képes tehetségazonosító folyamatok tervezésére; szervezésére.

Célcsoport: egyéb, pedagógus, pszichológus, szociális munkás
Programíró: Turmezeyné Heller Erika
Oktatók: Balog Ágnes, Bíró Gábor, Gyurikné Vass Angéla, Tóth Tibor

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő elősegíti a tehetséges diákok társas- és kommunikációs készségeinek fejlesztését, a speciális társas és emocionális szükségleteik kielégítését a kooperatív tanulásszervezési forma alkalmazásával.

Célcsoport:
Oktatók: Turmezeyné Heller Erika

A résztvevők megismerik:
- a tehetség korszerű szemléletét,
- a tehetséggondozás általános alapjait,
- a tehetség kibontakoztatásának és fejlődésének jellemzőit,
- a tehetségfejlesztés főbb módszereit és kereteit,
- a tehetségesek speciális társas-, emocionális szükségleteit,
- a kooperatív tanulás társadalomfilozófiai és szociálpszichológiai alapjait,
- a korszerű stratégiai tanítási-tanulási módszereket,
- az együttműködő tanulás módszereinek, szervezésének, tervezésének, az oktatás folyamatában való alkalmazási lehetőségeit,
- a pedagógus-szerep új dimenzióit.
A résztvevők felkészülnek a kooperatív tanulás irányítására, valamint az elméleti ismeretek gyakorlatban való alkalmazására.

Keresés

Szabadszavas keresés
Kiknek szól a képzés?

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzeti Tehetség Program Új Széchenyi Terv Aegon