MATEHETSZ Képzések

A MATEHETSZ 122 képzési programmal rendelkezik, melyek Felnőttképzési Akkreditáló Testület által akkreditált képzési programok (továbbiakban FAT program) vagy Pedagógus Akkreditáló Testület által akkreditált képzési programok (továbbiakban PAT program).

Az alábbiakban rövid tájékoztatókat olvashat minden egyes képzési programról, az adott program címére kattintva pedig egy részletesebb összefoglaló is az érdeklődők rendelkezésére áll pdf formátumban.


Célcsoport: egyéb, pedagógus, szociális munkás
Programíró: Subicz István
Oktatók: Kiss Papp Csilla, Subiczné Palotai Erzsébet

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő képes elősegíteni a képzőművészetben tehetséges tanulók felismerését és szakszerű tehetség gondozását. Megismeri a tehetségazonosítás lehetőségeit, módszereit, különös tekintettel a képzőművészetben tehetséges tanulók esetében.

Célcsoport: egyéb, pedagógus, pszichológus, szociális munkás
Programíró: Mező Ferenc, Mező Katalin

Pedagógusok, pszichológusok felkészítése a kreatív (produktív) tanulás fejlesztésére.
A résztvevők ismerjék meg:
- a tanuláskutatás alapfogalmait (tanulásváltozó, tanulásdiagnosztika, -fejlesztés, tanulási ideál);
- a kreatív (produktív) tanulás fogalmát;
- a kreatív (produktív) tanulás fejlesztésének elméleti alapjait.
A résztvevők képesek legyenek: a kreatív (produktív) tanulás fejlesztéséhez kapcsolódó diagnosztikai feladatok ellátására, s a kreatív (produktív) tanulás fejlesztésére. A fejlesztési eredményekről szóló egyéni és csoportos jellemzések elkészítésére.

Célcsoport:
Programíró: Róka Sándor

A tanfolyamot elvégzők ismerjék meg az 5-8. osztályosok matematika szakköri munkájában, tehetséggondozásában alkalmazható módszereket. Legyenek képesek meghatározni, hogy milyen eszközökkel lehet a gyerekek érdeklődését felkelteni, továbbá milyen témaköröket és hogyan célszerű feldolgozni a versenyekre való felkészítés során. Váljanak képessé szakköri programok megtervezésére.

Célcsoport: egyéb, pedagógus, pszichológus, szociális munkás
Programíró: Kovács Gábor
Oktatók: Lakatos Tibor, Kovács Péter László, Borsi Erzsébet, Kovács András

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő képes elősegíteni a matematika tantárgyban tehetséges tanulók felismerését és szakszerű tehetséggondozását. Megismeri a tehetségazonosítás lehetőségeit, módszereit, különös tekintettel a matematika tantárgyban tehetséges tanulók esetében.

Célcsoport: pedagógus
Programíró: Kovács Gábor, Balogh László

A résztvevők ismerjék meg:
- a tehetséggondozás általános alapjait,
- a tehetség kibontakoztatásának és fejlődésének jellemzőit,
- a matematikai tehetség fogalmát, összetevőit, jellemzőit,
- a tehetségazonosítás és fejlesztés főbb módszereit, különös tekintettel a kooperatív tanítási módszerre,
- a matematikai tehetség fejlődését befolyásoló tényezőket, életkori sajátosságait.
A résztvevők legyenek képesek:
- rövid és középtávú tehetséggondozó programok kidolgozására, melyek figyelembe veszik a tehetséges tanulók célkitűzéseit, például tanulmányi versenyek, emeltszintű érettségi vizsga, önálló kutatómunka,
- menedzselni tanítványaikat.

Célcsoport: pedagógus
Programíró: Mayer Miklósné Nádasi Mária
Oktatók: Rádi Orsolya, Vincze Beatrix

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri a projekt- és a projektorientált oktatás kialakulását, sajátosságait; a projektek kidolgozása során lezajló tanulási folyamat lehetséges jellemzőinek számbavételét – különös tekintettel a tehetségfejlesztésre; a pedagógus szerep sajátosságainak azonosítására a projektoktatás tehetségfejlesztésre való felhasználásának folyamatában.

Célcsoport: pedagógus
Programíró: Szivák Judit
Oktatók: Rapos Nóra

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő elfogadja a reflektív gondolkodás jelentőségét munkájában, és rendelkezik a saját pedagógiai gyakorlatának elemzését, megértését és feltárást segítő módszerekkel, technikákkal, az önelemzés gyakorlatával.

A képzés célja ezen felül, hogy a megélt és elemzett pedagógiai tevékenység segítségével tudatosítsa a résztvevő pedagógusszerep-felfogását, elképzeléseit leendő munkájáról, feltárt nézeteinek gazdagodásáról, alakulásáról.

Célcsoport: pedagógus
Programíró: Szivák Judit
Oktatók: Rapos Nóra

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő elfogadja a reflektív gondolkodás jelentőségét munkájában, és rendelkezik a saját pedagógiai gyakorlatának elemzését, megértését és feltárást segítő módszerekkel, technikákkal és az önelemzés gyakorlatával.

A képzés célja ezen felül, hogy a megélt és elemzett pedagógiai tevékenység segítségével tudatosodjon a résztvevő pedagógusszerep-felfogása, elképzelése leendő munkájáról. A képzésen belül fontos szerepet töltenek be a felkészülés és a tanítás problémáinak feldolgozását, a teljes folyamat reflektív önértékelését támogató elemző megbeszélések.

Célcsoport: pedagógus
Programíró: Ferencz Márta
Oktatók: Csákó Juliánna

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő képes elősegíteni az idegen nyelvek tanulása terén tehetséges tanulók felismerését és szakszerű gondozását. Megismeri a tehetségazonosítás lehetőségeit, módszereit, különös tekintettel a speciális nyelvi tehetséget mutató tanulók esetében.

Célcsoport: pedagógus, szociális munkás
Programíró: Bucsy Gellértné
Oktatók: Bodnár Gabriella, dr, Baloghné Bakk Adrienn, Bucsánszkyné Szloboda Éva, Gombocz János, Simon István, Závoti Józsefné

A továbbképzés résztvevői megismerjék:
- a tehetséggondozás általános pszichológiai, pedagógiai alapjait,
- a sporttehetség fogalmát, fajtáit,
- a sporttehetség pedagógiai gondozását,
- a sporttehetség gondozásának testneveléselméleti, módszertani kérdéseit,
- az intézményes testnevelés (óvodai, iskolai) feladatait a sporttehetségek
- kibontakoztatásában és az életen át tartó sportolás megalapozásában,
- a „korai beiskolázású” utánpótlás szakosztályokban folyó edzői munkát,
- az integrált testnevelés lehetőségeit a tehetséggondozásban,
- a hátrányos helyzetű gyermekek integrálása a gyermeksportba,
- a sportmenedzsment alapvető kérdéseit.
A továbbképzés résztvevői a képessé váljanak:
- a sporttehetségek azonosítására,
- a sportban tehetséges gyermekek menedzselésére.

Keresés

Szabadszavas keresés
Kiknek szól a képzés?

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzeti Tehetség Program Új Széchenyi Terv Aegon