MATEHETSZ Képzések

A MATEHETSZ 122 képzési programmal rendelkezik, melyek Felnőttképzési Akkreditáló Testület által akkreditált képzési programok (továbbiakban FAT program) vagy Pedagógus Akkreditáló Testület által akkreditált képzési programok (továbbiakban PAT program).

Az alábbiakban rövid tájékoztatókat olvashat minden egyes képzési programról, az adott program címére kattintva pedig egy részletesebb összefoglaló is az érdeklődők rendelkezésére áll pdf formátumban.


Célcsoport: pedagógus
Programíró: Katz Sándor

A tanfolyamot elvégzőknek legyen jártasságuk a 6-10. évfolyamon alkalmazható matematika tehetségfejlesztő módszerek alkalmazásában. Ismerjék meg a 6-10. évfolyamon tanulók tehetségfejlesztéséhez legalkalmasabb témaköröket és alkalmazni tudják a témakörökhöz illeszkedő, célszerű pedagógiai és szakmódszertani eljárásokat. Váljanak képessé tehetségfejlesztő gyakorlatok összeállítására, alkalmazására a matematika tantárgy területén.

Célcsoport: pedagógus
Programíró: Futóné Monori Edit
Oktatók: Revákné Markóczi Ibolya, Kramkomperger Zsolt

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő képes elősegíteni a biológia témakörben tehetséges tanulók felismerését és szakszerű tehetséggondozását. Megismerik a tehetségazonosítás lehetőségeit, módszereit, különös tekintettel a biológia témakörben tehetséges tanulók esetében.

Célcsoport: pedagógus
Programíró: Futóné Monori Edit, Balogh László

A biológia oktatás különböző szintjein tevékenykedő pedagógusok megismerik:
- a hagyományos és konstruktivista pedagógiai közötti lényeges különbségeket a biológiában tehetséges tanulók gondozásában,
- a pedagógus értékelő magatartásának kritériumait a biológia oktatás során, különös tekintettel a biológia tudomány területén tehetségesek értékelésére,
- a versenyek, pályázatok adta lehetőségeket a biológia tudományban,
- a tehetséggondozó tanárok együttműködésének lehetőségeit a biológia tudomány területén.
A résztvevők képessé válnak
- a konstruktivista pedagógia, mint szemlélet fejlesztésére a biológia területén,
- önálló tanulásszervezésekre és felkészítésekre a biológia tudomány oktatásában.

Célcsoport: pedagógus, pszichológus
Programíró: Páskuné Kiss Judit
Oktatók: Herskovits Mária, Karner Orsolya Julianna

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri a képességekben és a teljesítményben realizálódó tehetség közötti diszkrepanciákat, többek között azt, hogy a motiváció mint a tehetség egyik legmeghatározóbb és alapvető összetevője, hogyan közvetít e két „tehetségforma” között, továbbá gyakorlati megoldásokat ismer meg annak érdekében, hogy felismerje ennek jelentőségét és alkalmazásának fontosságát a tanácsadói munkában.

Célcsoport: pedagógus
Programíró: Vancsuráné Sárközi Angéla
Oktatók: Ágoston Attila, Heimann Lászlóné Buzsik Ilona, Bajor Péter

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő  megismeri a  drámapedagógiai módszereket és eszközöket, annak szerepét a tehetségfejlesztés segítésében. A képzés által bővül a résztvevő módszertani ötlettára a pedagógiai gyakorlat alternatív megoldásaihoz és képessé válik a szociális kompetenciafejlesztésre a dráma eszközeivel.

Célcsoport: pedagógus
Programíró: Kirsch Éva Erzsébet, dr., Dudics Pál
Oktatók: Molnár Dénes

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő képes, hogy elősegítse a fizika tantárgyban tehetséges tanulók felismerését és szakszerű tehetséggondozását, megismerik a tehetségazonosítás lehetőségeit, módszereit, különös tekintettel a fizika tantárgyban tehetséges tanulók esetében.

Célcsoport: egyéb, pedagógus, pszichológus, szociális munkás, szülő
Programíró: Závoti Józsefné

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri a fogyatékossággal élő személy, gyermek  sajátos pedagógiai és pszichológiai jellemzőit, felismeri  a fogyatékossági típusokon belül az egyedi  tehetség különböző megnyilvánulásait, azok kibontatkoztatásának módszereit. Képes ezen módszereket személyreszabottan alkalmazni a szakmai kompetencia határokat megtartva, valamint a szegregált és integrált társadalmi és pedagógiai környezetben a speciális rehabilitációval párhuzamosan az egyén komplex fejlődését, személyisége kibontakozását segíteni.

Célcsoport: egyéb, pedagógus, pszichológus, szociális munkás, szülő
Programíró: Elekes Sándor
Oktatók: Mózes Krisztián

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő játszva megtanulja a problémák rugalmas megközelítését és a divergens gondolkozást, problémamegoldó képessége fejlődik, a versenyhelyzet megfelelő kezelésével. Interdiszciplináris feladatokon keresztül globális szemléletet sajátít el, térlátása, vizuális képalkotás fejlődik.

Célcsoport: pedagógus
Programíró: Bohdaneczky Lászlóné
Oktatók: Bárány Zsolt, Kertiné Szakáll Anna Éva

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő képes elősegíteni a kémia terén a tanórai és a tanórán kívüli tehetséggondozó munkát.

Célcsoport: pedagógus
Programíró: Bohdaneczky Lászlóné, Balogh László
Oktatók: Bárány Zsolt

A kémia tehetséggondozás területein tevékenykedő pedagógusok ismerjék meg:
- a tehetséggondozás általános elméleti alapjait,
- az iskolai tehetséggondozás főbb módszereit,
- a kerettantervekben meghatározott kompetenciák tantárgyon belüli fejlesztésének lehetőségeit,
- a korszerű tanítási módszereket; az új pedagógiai tanítási-tanulási, valamint egyéni fejlesztő módszerek alkalmazásának lehetőségeit,
- a tehetséggondozás legfontosabb színtereit,
- a különböző szakmai és gyakorlati kooperációs lehetőségeket,
- a digitális információhordozók alkalmazásának lehetőségeit a tanulói prezentációk készítésében.
Felkészíti a továbbképzés résztvevőit a komplex tehetséggondozó programok önálló készítésére és továbbfejlesztésre.

Keresés

Szabadszavas keresés
Kiknek szól a képzés?

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzeti Tehetség Program Új Széchenyi Terv Aegon