A 80 éves Mönks Professzor köszöntése

A Tehetségek Szolgálatáért Életműdíjjal tüntette ki Franz Mönks professzort a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács. Az ünnepeltet dr. Balogh László méltatta. F. Mönks "Ha tehetséges a gyerek..." című könyve honlapunkról letölthető.

monks_vagottA Magyar Tehetséggondozó Társaság nevében köszöntjük Mönks professzort, a tehetségkutatás nagy nemzetközi tekintélyét, az 1987-ben megalakult European Council for High Ability örökös tiszteletbeli elnökét nyolcvanadik születésnapja alkalmából! Vezető szerepet játszott már az ECHA megszervezésében is, s három  periódusban (12 éven át) pedig elnöke is volt. Ebben a szerepében 1992 óta intenzíven támogatja  a magyar tehetséggondozás ügyét, s ugyanakkor két évtizede világszerte viszi  jó hírét a magyar tehetséggondozás értékeinek, szakmai segítsége az alábbi főbb területeken konkretizálódott Magyarországon.

A Nijmegeni Egyetem posztgradulis tehetségszakértői  képzési programját szerződéses együttműködésben átadva a Debreceni Egyetemnek, közvetlenül segítette  a magyarországi tehetségfejlesztési szakemberképzés kialakítását. 1997-ben ez alapján indult el a négy féléves képzés Debrecenben, s ezt a programot vette alapul  a többi magyarországi posztgraduális képzés is: ELTE, Egri Főiskola,  Nyugat-Magyarországi Egyetem, Szarvasi Főiskolai  Kar. A ma is érvényes együttműködési szerződés alapján a Debreceni Egyetemen végzett szakértők megkapják a Nijmegeni Egyetem diplomáját  is: „European Advanced Diploma in Educating the Gifted”, amely egész Európában feljogosít tehetséggondozói tevékenység végzésére.
A magyarországi tehetségkutatás  újraélesztésében is jelentős szerepet vállalt Mönks professzor: tartalmi támpontokat adott a Debreceni Egyetem (akkor KLTE) pszichológiai PhD-programja „tehetségkutatás” alprogramjának kidolgozásához 1993-ban. Kurzusokat is tartott ennek keretében, s a Nijmegeni Egyetemre szóló ösztöndíjakkal támogatta a PhD-s hallgatók szakmai kibontakozását: több doktorandus volt több hetes ösztöndíjjal Nijmegenben, egy debreceni tanszéki munkatárs  pedig ott szerezte PhD fokozatát  három éves ösztöndíj keretében. Szakmai tanácsaival segítette a disszertációk elkészítését,  jelenleg már  több mint 20 értekezés került megvédésre Mönks professzor szellemi tőkéjére építve a Debreceni Egyetemen tehetség-témakörben.
Geniusz_konyvek_22
A közoktatás  és felsőoktatás tehetséggondozásának magyarországi fejlesztésében közvetlenül is részt  vállalt: évi 3-4 alkalommal utazva Magyarországra, sok konferencián tartott előadást,  az ECHA támogatásával nagy nemzetközi konferenciákat is szervezett hazánkban: 1990.: ECHA második nemzetközi konferenciája, Budapest; 1997.: „A tehetséggondozás korszerű módszerei”, törökszentmiklósi nemzetközi konferencia; 1999.: COMENIUS-HOBE konferencia Mátészalkán; 2000. : ECHA hetedik nemzetközi konferenciája a Debreceni Egyetemen;  2004. : „Tehetséggondozás az Európai Unióban”, Taktaharkány; 2006. : „Az állami szféra és a civil szervezetek együttműködésének lehetőségei a tehetséggondozásban”, Budapest, Borsod-Abaúj-Zemplén megye; 2011. : Uniós Elnökségi Tehetség-konferencia - Budapest: a Szervező Bizottság külföldi szakértőjeként segítette a konferencia megrendezését. Új tehetséggondozó programok indításában folyamatos személyes konzultációkkal vállalt  szerepet sok településen, illetve iskolában, újabban Tehetségpontokban is. A tehetséggondozás gyakorlatának fejlesztését szolgáló publikációi nagy számban jelentek meg hazánkban, két monográfiáját külön is ki kell emelni: Fejlődéslélektan, URBIS Kiadó, 2004., „Ha tehetséges a gyerek...”, Géniusz Könyvek, 2011.
Lehetne még tovább  sorolni Mönks Professzor érdemeit a magyarországi tehetséggondozás fejlesztésében, de már a fentiek is bizonyítják, hogy nélküle nem tartana ott a hazai tehetséggondozás gyakorlata, ahol ma tart. Nemzetközi jelentősége a tehetségkutatás fejlesztésében pedig mindannyiunk számára közismert, a Renzullival készített modellje kiindulási pont marad mindig is a gyakorló szakemberek és kutatók számára, szakmai tekintélye világszerte maximálisan elismert.  Két évtizedes támogató munkáját Magyarországon az alábbi kitüntetésekkel ismerték el: „Kelemen László Díj” - Debreceni Egyetem, 2000.,  „Tehetségekért Díj” - Magyar  Tehetséggondozó Társaság, 2009., „Tehetség Szolgálatáért Életműdíj” kitüntetés - Nemzeti Tehetségsegítő Tanács, 2012.
 
Köszönjük Mönks Professzornak azt a segítséget, amit a magyar tehetséggondozás felvirágoztatásában nyújtott az elmúlt két évtizedben. Kérjük és reméljük még sokáig tartó támogató munkáját, Isten éltesse sokáig!
 
(Balogh László professzor laudációja. A Tehetségek Szolálatáért Kitüntetést Franz Mönks pofesszor a tokaji ECHA Műhelykonferencián vette át 2012. április 27-én.)
 

 

2012. május 9.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzeti Tehetség Program Új Széchenyi Terv Aegon