Tehetséges fiatalok innovációs és menedzseri képességei

Tehetségmenedzsment a felsőoktatásban címmel a Géniusz könyvtár újabb kötete látott napvilágot a soproni konferencia alkalmából.

"A kiválóságot támogatni kell, a tehetségek segítése egyéni és társadalmi felelősség." - fogalmazódott meg a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán rendezett "Komplex tehetséggondozás és tehetségmenedzsment a közoktatásban és a felsőoktatásban" című Géniusz konferencián.

A rendezvény, mely a Magyar Géniusz Program, a Nyugat-magyarországi Egyetem, a NymE Benedek Tehetségpont és a Burgenlandi Pedagógiai Főiskola összefogásában valósult meg, különleges alkalmat szolgáltatott a tehetséggondozásban részt vevő szakemberek találkozására. Mint ahogy azt Prof. Dr. Csépe Valéria, az MTA főtitkárhelyettese előadásában is hangsúlyozta, ez a konferencia kuriózumnak számít, mert nagyon ritka, hogy egyszerre egy helyen a tehetséggondozás ennyiféle területe, intézménye és szaktekintélye jelen legyen.
Márpedig április 4-én, a Benedek Elek Pedagógiai Karon, a tehetségmenedzsment számtalan hazai és külföldi képviselője jelent meg és tartott előadást.

A konferenciát az hívta életre, hogy az Országgyűlés elfogadta azt a Nemzeti Tehetség Programot, melynek első eleme a még 2009-ben kezdődött és 2011 végéig tartó Magyar Géniusz program. Az Európai Unió közel 700 millió forintos pályázati támogatásából megvalósuló program révén elsőször nyílik lehetőség a tehetségsegítők országos képzésére.
Ennek során több ezer tanár, óvónő, civil önkéntes és szülő felkészítését vállalják a tervet megvalósító szakemberek. A projekt elsődleges célja a tehetségbarát társadalmi környezet kialakítása. A konferencián elhangzott, hogy egy magára és jövőjére valamit is adó társadalomban, egyetlen tehetség sem veszhet vagy kallódhat el, éljen bármelyik régióban, nevelkedjen bármilyen anyagi és szociális viszonyok között.

Hasonlóan vélekedett Prof. Dr. Faragó Sándor, a Nyugat-magyarországi Egyetem rektora is, aki a konferencia megnyitásakor gróf Széchenyi István mindennapi imáját idézte:
"Add Uram, hogy egykoron a talentummal, melyet reám bíztál, elszámolni tudjak."
- Így vagyunk ezzel az egyetemünkön is. A ránk bízott tehetségekért felelősséggel tartozunk - fogalmazott a rektor. - Oktatási intézményként fontos szerepünk van a tehetséggondozásban, hiszen mindent meg kell tennünk a különleges tudással bíró fiatalok felfedezéséért, segítéséért. Ezért az egyetem a Géniusz program munkájában a program indulásától kezdve aktívan részt vesz. Tehetségsegítő tanácsot hoztunk létre, és a Benedek Karon Tehetségpont is működik. Mindezeken kívül, tehetségek hallgatóink érvényesülését nyári tehetséggondozó táborokkal, szakkollégiumokkal, tudományos diákköri konferenciákkal és doktori képzésekkel támogatjuk.

A konferenciát megtisztelte jelenlétével Sopron város polgármestere, Dr. Fodor Tamás is aki, rektor úrhoz kapcsolódóan méltatta a rendezvényt, és hangsúlyozta a téma fontosságát. Majd a rendezvény házigazdájaként Dr. Katona György, a Benedek Elek Pedagógiai Kar dékánja köszöntötte a konferencia résztvevőit.

Dr. Dux László, felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár, azokat az elképzeléseket osztotta meg a hallgatósággal, hogy a kormány miként képzeli a Bolognai rendszer által tönkretett tanárképzés és felsőoktatás megújítását.

A rendezvény szervezői és levezető elnökei - Dr. habil Bodnár Gabriella egyetemi docens és Dr. Závoti Józsefné PhD egyetemi docens - ezt követően egymás után szólították mikrofonhoz az előadókat.

Prof. Dr. Csépe Valéria Az óvodától a tudományos elitig címmel, Prof. Dr. Csermely Péter, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke pedig "A tehetség és hálózatai a Kárpát-medencében és Európában" címmel tartott előadást. Az elnök úr felhívta a figyelmet arra, hogy hazánkban nagy a tehetség deficit. Sokkal több tehetséges gyermek van, mint amennyi felfedezésre kerül. Ezért különös hangsúllyal bírnak a Tehetségpontok, melyek felfedezik és támogatják a jó képességű fiatalokat. Prof. Dr. Csermely Péter kiemelte, hogy a Nyugat-magyarországi Egyetemnek nagy szerepe van abban, hogy a tehetségpontok, a Géniusz rendezvények és képzések száma a korábban ilyen szempontból kevésbé aktív Dunántúlon is emelkedik.

A konferenciára ellátogatott Dr. Francz J. Mönks , a Nijmegen Egyetem professzora, az ECHA örökös elnöke is, aki a tehetséggondozás európai megnyilvánulásairól
és magyar formáiról beszélt.

A Benedek Kar kiváló szakmai kapcsolatot ápol a Burgenlandi Pedagógiai Főiskolával, melynek professzora, Dr. Johann Pehoffer, a két intézmény közös tehetséggondozásáról és kutatásáról tartott előadást.

Végül Mentler Mariann, a Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program Képzési és képzésszervezése munkacsoportjának vezetője mutatta be a Géniusz-képzések oktatásban való integrálását, ezt követően pedig a résztvevők megtekinthették a NymE BPK Tehetséggondozó képzési programjait ábrázoló postereket.

A konferencia alkalmával került bemutatásra az a Tehetségmenedzsment a felsőoktatásban című könyv, mely Dr. Bodnár Gabriella, Dr. Takács Ildikó és Balogh Ákos tanulmányaival, Dr. Bodnár Gabriella szerkesztésében látott napvilágot. A kötetet bemutató és méltató Dr. Balogh László, a Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program szakmai vezetője, a Magyar Tehetséggondozó Társaság Elnöke társadalmi kör- és kórképként értékelte a témát kiválóan körüljáró kiadványt.

A konferenciáról természetesen nem hiányozhattak azok sem, akikről maga a rendezvény szólt. Tehetséges fiatalok sora lépett színpadra. Oláh Ilona óvodapedagógus hallgató népdalok előadásával, a Szent Orsolya Általános Iskola és Gimnázium diákjai tudományos meteorológiai kutatásaikkal, Pakai Zsófia, Szuper Anna és Janda Emma, a soproni zeneiskola növendékei pedig zongorajátékukkal mutatták meg a közönségnek, hogy mit is jelent a tehetség megnyilvánulása a gyakorlatban.

Képgaléria

S.T.J.

 

Keresés

Szabadszavas keresés
előző hónap 2020. március következő hónap
H K Sze Cs P Szo V
 
 
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 
 
 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzeti Tehetség Program Új Széchenyi Terv Aegon