Munkacsoportok

A kiemelt projekt szakmai vezetője Balogh László.

A projekt végrehajtását operatív projekt munkacsoportok segítik: 

Az operatív projekt munkacsoport neve
 
Vezetője
 
Feladatkörök
 
1. Tehetségpontok hálózatfejlesztő és koordinációs operatív munkacsoportja Rajnai Gábor Tehetségpontok létrehozása

Regionális Tehetségnapok rendezése

Tehetségsegítő Tanácsok megalakulásának támogatása
 

2. Elméleti és módszertani operatív munkacsoport Polonkai Mária Tehetségpontok szakmai-elméleti hátterének biztosítása.

Nemzeti tehetségsegítési formák rendszerének megismerése

Tehetségsegítési formák kapcsolatrendszerének fejlesztése
 

3. Képzési és képzésszervezési operatív munkacsoport Mentler Mariann A tehetségsegítés óvónő, tanító- és tanárképzésben történő oktatásához szükséges szakmai tartalmak előállítása, módszertani fejlesztése

  A tehetséges fiatalok vezetői, innovációs és menedzseri készségeit fejlesztő programok kialakítása és e programmal kapcsolatos képzők képzése
 

4. Hátrányos helyzetűek és sajátos nevelési igényűek (H-SNI) tehetséggondozását segítő operatív munkacsoport Gyarmathy Éva A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek tehetségsegítése, a tehetségsegítési formák tehetséghálózati, elméleti és képzési fejlesztése. Szegregáció
 
5. Fenntarthatósági operatív munkacsoport Bajor
Péter

Tehetségbarátok Körének kialakítása

Tehetségek felkarolását segítő kezdeményezések megalapozása, megvalósíthatósági modellek elkészítése

Tehetségbónusz program

Tehetség Rt. és Tehetséghitel megalakításának előkészítése

Tehetségalap létrehozása módszertanának kidolgozása
 

6. Külkapcsolati operatív munkacsoport Fuszek Csilla Tehetségsegítés külföldi példáinak összegyűjtése, disszeminálása

Hazai és határon túli magyar tehetségsegítő intézmények kapcsolatai
 

7. Kommunikációs operatív munkacsoport Gózon
Ákos
A projekt által előírt, hazai tájékoztatási, kommunikációs, PR és marketing feladatok
 
8. Informatikai és tartalomfejlesztő operatív munkacsoport Molnár István A projekt által előírt hálózatképzés informatikai, adatbázis- és honlapfejlesztő feladatai
 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzeti Tehetség Program Új Széchenyi Terv Aegon