Messzehangzó tehetségek a honfoglalók nyomában

A sport vagy a művészetek területen tehetséges diákoknak szervez tábort a Messzehangzó Alapítvány. A téma idén a honfoglalás.

110703META_Tehetsegnap_meghivoA Messzehangzó Tehetségek Alapítvány ezen a nyáron - immár negyedik alkalommal - hetven halmozottan hátrányos, a sport vagy a művészeti területeken bontakozó tehetségígéretet táboroztat ingyenesen a szakmailag elismert tehetséggondozó programja keretében. A tábor idén tizenegy évszázaddal röpíti vissza a résztvevőket az időben.

A Messzehangzó tematikus táborokban a gyermekek „kutatókká” válnak 5 napra, és a honfoglalás korában élt őseink kultúráját, életformáját vizsgálják. A műhelyekben kipróbálhatják, fejleszthetik speciális tudásukat, képességüket. Tapasztalatot szerezhetnek a kutatott területtel kapcsolatban, amit a saját képükre formálva, a saját korunkra és mindennapjaikra „lefordítva” átalakítanak, hogy életük részévé válhasson. A tevékenységekben szakmailag felkészült „tudorok”  (pedagógusok, pszichológusok, művészek, sportolók) segítik a gyermekeket a személyiségük teljesebb kibontakozásában.

A tehetséggondozó táborokat a rászorult gyermekek számára a már megkedvelt helyszínen, Hetényegyházán, a Vackor-Vár Erdei Iskolában rendezik. Sport és művészeti táboraikba 23 tagozatos általános iskolából 170 jelentkezés érkezett, amelyből 35-35 kisgyermek nyerte el a részvételi lehetőséget. A táborok igen feszes programsorozatot biztosítanak, amelyekben a fő szempont a gyermekek komplex személyiségfejlesztése. Emellett az egyéni képességek fejlesztésére, a kisebb és a nagyobb csapatban végzett alkotó tevékenységekre is bőven van lehetőség. Az iskolán kívüli tehetséggondozás egyik leginkább hatékony területén, a nyári táboroztatásban a legkorszerűbb tehetségfejlesztő módszereket, azaz a projektszerű, illetve a projekt módszert és a stratégiai játékokat alkalmazzák. Táboraikba közel száz önkéntes jelentkező pedagógus, pszichológus, művész közül több lépcsős kiválasztás után választották ki azt a 30 önkéntest, akik részletes felkészítés után válnak „tudorokká”.

Ebben az évben a gyermekek úgy válnak kutatókká a tábor időtartama alatt, hogy egyebek között olyan kérdésekre keresik a választ, mint: milyenek voltak honfoglaló őseink, hol és hogyan éltek? Mi az a tudás, amelyet átörökítettek a mi korunkig, s ezt hogyan lehet a mindennapjainkba beépíteni, fölhasználni, továbbvinni? A kutatócsoportok 7-7 gyermekből és két társ-tudorból állnak, az 5 kutatócsoport a honfoglalás különböző területein búvárkodik olyan témakörben, amely a nevükben ősmagyar névként meghatározott. Például: Horka - hadviselés, Bejke - család, otthon, Enid - élelem, gazdálkodás, Abosa - ősi természeti környezet, Makár - életút, az egyén lehetőségei. A gyermekek a feladatok megoldásához mozgósítják egyéni tudásukat, képességeiket és a csoport tagjai közösen dolgoznak egymást motiváló módon a közös célért, hogy a legsokoldalúbban, élményszerűen megismerjék a honfoglalók életét. A tábor 5. napjára közös tábori tudásuk alakul ki a honfoglalás koráról, az akkor élt emberek életmódjáról, gondolkodásáról, amelyet a kutatócsoportok külön-külön feltárnak egy közös produktum bemutatásával a többiek számára.

110704META_Tehetsegnap_programA speciális készségek és képességek fejlesztésére, azaz a differenciált egyéni tehetségfejlesztésre egyéni műhelyek kínálják a változatos lehetőségeket a gyermekek számára.

A  Panoptikumban, az Észkerék  a Garabonciás és a Táncműhelyben, továbbá a Krónikások műhelyben elsősorban a kreativitás, az alkotóképesség a speciális technikák nyújtotta területek felfedezése, a kultúránk örökségének megismerése és napjainkra újra alkotása  a cél. A Krónikás műhelyben például visszanyúlnak a gyerekek a nyelvi örökségünkhöz és azokhoz a kommunikációs csatornákhoz, amelyeket régen használtak. Megismerkednek a gyermekek az újságírás és a riportkészítés rejtelmeivel, azonban a szöveg tartalmát és a közlés stílusát a gyermekek találják ki rendhagyó módon, ahogy ők látják.

A műhelymunka csoportjaiba a gyermekek önszerveződő módon jelentkeznek, annak alapján, melyik terület érdeki őket, és hol szeretnének a tábor minden napján tevékenykedni.

Évek óta a tematikus táborokba olyan kiemelkedő tehetségű embereket hívnak meg, akik személyiségükkel, eddigi sikeres pályafutásukkal, sorsukkal követendő mintaként szolgálhatnak a gyermekek számára.

A Művészeti Tehetséggondozó tábor sztárvendége Molnár Ferenc Caramel énekes lesz.

A Sport tábor sztársportoló vendégeinek névsora:

Steinmetz Barnabás - kétszeres olimpiai vízilabdázó
Zsivóczky Attila - VB 3. helyezett tízpróbázó
Dobrocsányi István - volt magyar válogatott párbajtőrvívó
Csollány Szilveszter - olimpiai bajnok tornász
Martinek János - kétszeres olimpiai bajnok öttusázó
Pulai Imre - olimpiai bajnok kenus

A sport táborban az ügyességi- és sportjátékok mellett a szellemi torna is helyet kap a palettán, amelyekben a szellemi és a finom motorikus képességek pallérozását végzik a gyermekek. A speciális műhelyek kínálata változatos, amelyben helyet kap az Észkerék, a  Stratégiai játékok, a Dráma- memória és a Látókör műhely is, továbbá a KockaKör, amely például a matematikára építve foglalkozik az ókori és középkori kultúrák speciális méréseinek, számrendszereinek felfedezésével játékos, problémamegoldó helyzeteken keresztül.

A táborban töltött napok évről évre egyre több gyermek számára biztosítják a folyamatos tehetséggondozás lehetőségét. Ebben az évben is a táborlakók közül kerül kiválasztásra táboronként minimum egy-egy szerencsés tehetség, aki elnyeri a Messzehangzó Tehetség Ösztöndíjat. Ennek keretében az Alapítvány a gyermek egész éves tehetséggondozásához járul hozzá minimum 100.000 Ft-tal és mentori segítségnyújtással.

Az Alapítvány tevékenységéről a www.messzehangzo.hu, illetve a facebook: Messzehangzó Tehetségek Alapítvány portálon szerezhetnek az érdeklődők bővebb információt.

 

2011. július 21.

Tehetségpont:
Messzehangzó Tehetségek Alapítvány


Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzeti Tehetség Program Új Széchenyi Terv Aegon