A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Magyar Géniusz Programban akkreditált FAT képzései

A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége  akkreditált felnőttképzései

 Kód szám  Képzés neve Programakkreditációs lajsromszám Óra Max. létszám
 R501  Beilleszkedési nehézségek, alulteljesítő tehetségek  PL-4035  10  15
 R502  Tehetséggondozó iskola a közoktatás gyakorlatában, hazai és nemzetközi tapasztalatok  PL-4036  10  25
 R503  Pedagógus kulcsszerepek a tehetséggondozásban  PL-4024  10  25
 R504  Tehetségelméleti alapok bővítése, attitűdök, motivációk  PL-4264  10  25
 R505  A diáktanácsadás iskolai keretekben (pedagógusok, tanácsadó szakpszichológusok együttműködése a tanulók iskolai támogatásában)  PL-4265  5  15
 R506  A reflektív gondolkodás fejlesztése I.  PL-4034  10  25
 R507  A drámapedagógia szerepe a tehetséggondozásban  PL-4029  10  15
 R508  Tanulás tanítása  PL-4267  20  25
 R509  A gondolkodás és a kreativitás fejlesztése  PL-4206  5  25
 R510  Projekt és interaktív módszerek az informatika segítségével a sajátos nevelési igényű tanulók tehetséggondozásában  PL-4207  10  15
 R511  Pedagógus kompetenciák a természettudományi területen a tehetségek kibontakoztatásában I.  PL-4259  10  25
 R512  Pedagógus kompetenciák a természettudományos tehetségek kibontakoztatásában  PL-4260  10  25
 R513  Komplex integratív természettudományos tehetséggondozás tanórán kívül  PL-4204  20  25
 R514  Pedagógus kompetenciák a művészeti tehetségek kibontakoztatásában  PL-4257  5  25
 R515  Kreativitás és zenei tehetség  PL-4258  10  15
 R516  A tehetség fejlesztése önálló zenei analízissel  PL-4284  10  15
 R517  Kórusmunka és tehetséggondozás  PL-4286  10  15
 R518  Pedagógus kompetenciák a zenei tehetségek kibontakoztatásában  PL-4270  10  15
 R519  Az iskolapszichológus szerepe a tehetséggondozásban  PL-4025  10  15
 R520  Család és környezet a tehetség támogatásában (a tehetség azonosítása és segítése a pszichológia eszközeivel)  PL-4271  15  15
 R521  Sport, tehetség, pszichológia (család, környezet, közművelődés szerepe a sporttehetség felismerésében és gondozásában)  PL-4256  15  25
 R522  Adaptív nevelés és oktatás a tehetségfejlesztésben  PL-4251  10  25
 R523  A projektoktatás elmélete és gyakorlata  PL-4023  10  25
 R524  A reflektív gondolkodás fejlesztése II.  PL-4254  10  25
 R525  Mentor tevékenység a tehetségpontokban  PL-4253  10  25
 R526  Diáktanácsadó pedagógus részvétele az iskolai tehetséggondozásban  PL-4252  15  15
 R527  Tehetséggondozás problematikája a gyakorlati megvalósítás során  PL-4268  20  15
 R528  Tehetséggondozás, alulteljesítő tehetségek  PL-4269  15  15
 R529  Tanácsadó szakpszichológus feladatai a tehetséggondozó intézményekben  PL-4266  15  15
 R530  Kreativitás és tehetséggondozás  PL-4262  10  15
 R532  Nevelési tanácsadó szerepe a tehetséggondozásban  PL-4030  10  15
 R533  Tehetséges gyerekek a családban és az iskolában  PL-4205  10  25
 R534  A tehetség definíciói, fajtái  PL-4280  10  25
 R535  Tehetség és szocio-emocionális fejlődés  PL-4276  10  15
 R536  Gazdagító programok a tehetséggondozásban  PL-4277  10  25
 R537  Tehetség és kreativitás  PL-4278  10  25
 R538  Alulteljesítő tehetségek  PL-4026  10  25
 R539  Pedagógus szerep változásai a tehetséggondozásban  PL-4031  10  25
 R540  A tehetségfejlesztés lehetőségei a kooperatív tanulásban  PL-4032  10  25
 R541  Tehetség és szociális környezet  PL-4028  10  15
 R542  Felnőttképzés és tehetséggondozás  PL-4209  10  25
 R543  A tehetséggondozás matematikai statisztikai alapjai  PL-4033  10  15
 R544  Tehetségpontok létrehozása, akkreditációja  PL-3813  10  25
 R545  Tehetségsegítő tanácsok megalakítása  PL-4275  10  25
 R546  A tehetségazonosítás pszichológiai alapjai  PL-4285  10  25
 R547  Komplex programok az iskolai tehetséggondozásban  PL-4274  10  25
 R548  Az információ feldolgozás szerepe a tehetséggondozásban  PL-4027  10  25
 R549  A tehetség személyiségjellemzői  PL-4283  10  25
 R550  Tehetséggondozás és sport  PL-4287  10  25
 R551  Zenei tehetséggondozás  PL-4272  10  25
 R552  A matematika terén tehetséges tanulók gondozása  PL-4273  10  25
 R553  A kémia terén tehetséges tanulók gondozása  PL-4210  10  25
 R554  A biológia terén tehetséges tanulók gondozása  PL-4255  10  25
 R555  A fizika terén tehetséges tanulók gondozása  PL-4208  10  25
 R556  Az irodalom terén tehetséges tanulók gondozása  PL-4211  10  25
 R557  A speciális nyelvi ismeretek terén tehetséges tanulók gondozása  PL-4212  10  25
 R558  Az informatika terén tehetséges tanulók gondozása  PL-4263  10  15
 R559  A képzőművész tehetségek gondozása  PL-4022  10  25
 R560  A tehetséggondozás problémái és megoldási lehetőségei az oktatási intézményekben  PL-4261  10  25
 R561  Tehetséges szülő -tehetséges pedagógus, tehetséges kortárscsoportok (problémák és kezelésük)  PL-4021  10  25
 R562  Különböző képességterületek fejlesztésének módszertani eljárásai  PL-4281  10  25
 R563  Tehetséggondozó projektek alkalmazása  PL-4282  10  25
 R564  Karriertanácsadás, tehetségmenedzsment a felsőoktatás hallgatói számára  PL-4279  30  15
 R565  Tehetségvizsgálat az attitűdök, érdeklődés alapján a kognitív profil teszt használata  PL-4835  10  30
 R566  Tehetség-ígéretek felismerése iskoláskor előtt  PL-5715  10  20
 R567  Tehetséggondozó módszerek az iskoláskor előtti nevelésben  PL-5707  10  20
 R568  Az iskolaérettség megítélésének dilemmái tehetség-ígéretek esetében  PL-5709  10  20
 R569  Gondolkodásfejlesztés táblajátékokkal  PL-4836  15  24
 R571  Képességfejlesztés logikai- és társasjátékokkal  PL-4837  15  25
 R577  Tehetséggondozó színpadi műhely és viselkedéskultúra  PL-5714  15  18
 R578  Természettudomány iránt érdeklődő tehetségesek felismerése és fejlesztése  PL-5710  25  20
 R579  A szülő feladata és lehetőségei a természettudományi érdeklődés kibontakoztatásában  PL-5705  10  20
 R580  Tehetségesek hatékony kezelése a gyermekvédelmi hálózatban  PL-5708  10  25
 R581  Tehetségesek viselkedési problémái és kezelési lehetősége intézményi közegben  PL-5712  10  25
 R582  Stresszorok, stresszkezelés és megküzdés tehetségeseknél  PL-5719  10  25
 R583  Konfliktuskezelés tehetséges tanulók körében  PL-6025  10  20
 R584  Tehetségesek motiválása  PL-6027  10  25
 R588  Fogyatékkal élő tehetségesek komplex művészeti oktatásának segítése  PL-6026  25  16
 R589  Tehetségfelismerés és fejlesztés projektmódszerrel kisgyermek- és óvodáskorban  PL-5717  10  25
 R590  A fogyatékos egyének tehetségének felismerése és fejlesztési lehetőségei közösségi és pedagógiai színtereken  PL-5711  20  25
 R591  Képesség- és tehetségfejlesztés óvodás és kisiskoláskorban  PL-5799  10  25
 R594  Zenei tehetséggondozás az óvodában  PL-5800  10  25
 R596  A tehetséggondozás módszertani sokszínűsége  PL-5713  15  15
 R597  Tehetséggondozó szakemberek és tehetségesek családtagjainak együttműködése  PL-5706  15  15
 R598  Mire kíváncsi a láda? A 4-10 éveseknek szóló diagnosztikus tehetségazonosító mérőeszköz-csomag használata  PL-5718  10  15
 R599  Konfliktusok hatékony kezelése  PL-5713  15  15
 R600  A stressz és stresszhelyzetek hatékony kezelése  PL-6186  15  15
 R601  A tehetség-felismerés és fejlesztés tanácsadó szakpszichológus által végezhető pszichológiai módszerei  PL-6023  15  15
 R602  Menedzser feladatok a Tehetségpontokban  PL-6022  10  15

 


Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzeti Tehetség Program Új Széchenyi Terv Aegon