A lakosság kétharmada egyetért a tehetségügy támogatásával

A Nemzeti Tehetség Program támogatottságáról készült reprezentatív közvélemyénkutatásunk azt mutatja: a megkérdezettek szerint jó célt szolgál a kiemelt 1%.

Az összes megkérdezett közel kétharmada támogatja azt a jelenlegi gyakorlatot, hogy a személyi jövedelemadó 1%-a felajánlható a Nemzeti  Tehetség Program számára.  A ténylegesen adót fizetőknél ez az arány még magasabb: négyből három adózó állampolgár tartja ezt jó ötletnek. Ezek a Nézőpont Intézet által  a Magyar Géniusz Program megbízásából készített reprezentatív közvélemény-kutatás legfontosabb eredményei.

A Nézőpont Intézet 2011. szeptember 5-8 között országos közvélemény-kutatást készített a 18 év feletti népesség körében a tehetséggondozás támogatásával, különösen az 1%-os felajánlásokkal kapcsolatban.

10-ből 9 megkérdezett tisztában van vele, hogy a rendszeres jövedelemszerző tevékenységet végzők rendelkezhetnek adójuk egy százalékával. Azok, akik tudják, hogy az adó egy százaléka felajánlható, legtöbben (80 százalék) a civil szervezeteket, alapítványokat és egyesületeket  jelölték meg, mint az egy százalékkal támogatható intézmények egyikét. A Nemzeti Tehetség Program támogatását a megkérdezettek 64 százaléka inkább jónak  ítéli. Az adózók jelentősen magasabb arányban (73 százalék) tartják jó ötletnek a Nemzeti Tehetség Program támogatását, mint az adóköteles jövedelemmel nem rendelkezők (57 százalék).

nezopont_kut_02

A Nemzeti Tehetség Program támogatását jónak ítélők között a legmagasabb arányban a fiatalok, a 18-39 év közöttiek, s a felsőfokú végzettségűek találhatók. Ugyanakkor megállapítható, hogy a Nemzeti Tehetség Program támogathatóságának pontos formájáról mindössze a válaszadók 6 százaléka hallott.

A személyi jövedelemadóval  támogatandó társadalmi célok megítélésénél a tehetségügy dobogós helyre került.  A válaszadók többsége adta, illetve adná az egy százalékát az egészségügy megsegítésére (80 százalék), míg másodsorban leginkább (42 százalék) a szegénység leküzdésére szánják, illetve szánnák az adó egy százalékát. A tehetséggondozás 23 százalékos említéssel a harmadik legnépszerűbb potenciális támogatási terület. A tehetséggondozásra, illetve a sportra az adózók magasabb arányban adnának pénzt, mint az adóköteles jövedelemmel nem rendelkezők.

A civil szervezeti, egyesületi tagok a tehetséggondozást, a sportot és a kultúrát támogatnák vagy támogatják elsősorban.
Civil szervezetet, alapítványt, vagy egyesületet a válaszadók 40 százaléka segít valamilyen formában, közöttük hasonló arányban támogatják egyéni felajánlással (17 százalék), illetve adójuk egy százalékával (16 százalék).

nezopont_kut_01

A kutatás kitért az esetleges negatív attitűdök vizsgálatára is. A társadalom részéről a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlása kapcsán csak kis mértékű ellenérzés fogalmazódik meg. A  megkérdezettek mindössze 7 százaléka gondolja úgy, hogy az adófizetők nem cselekszenek jót, amikor az adójuk egy százalékáról nyilatkoznak. Emellett a válaszadók 15 százaléka úgy véli, hogy a felajánlások nem hasznosulnak jól.  A megkérdezettek döntő többsége mindkét kérdésben pozitívan gondolkozik, úgy a felajánlás lehetőségének helyességéről, mint a felajánlott 1% hasznosulásáról. A megkérdezettek 57 százaléka szerint az SZJA-ból felajánlott  1%-ok jól hasznosulnak.

Gózon Ákos
 

2011. szeptember 23.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzeti Tehetség Program Új Széchenyi Terv Aegon