Küldetés - TehetségBarátok Köre

A Tehetségbarátok Köre azért jön létre, hogy egyetlen Tehetség se vesszen el. Kiemelt célja, hogy olyan lehetőségeket nyisson meg hátrányos helyzetű tehetséges fiatalok számára is, melyek nélkülözhetetlenek képességeik kibontakoztatásához.
 
A TehetségBarátok Köréhez való csatlakozás nem jár semmiféle anyagi kötelezettséggel, ugyanakkor tagjainktól azt kérjük, hogy mindennapjaikban, munkájukban, döntéseikben tartsák szem előtt, hogy egy ország legfőbb erőforrása az emberi kapacitás. Hiszen az összes többi kitermelése, előállítása, hasznosítása az emberi kapacitáson múlik. A legfőbb társadalmi érték tehát maga az Ember, aki ha kellően támogató és motiváló közegben él, saját örömére és a közösség gyarapodására képességei legjavát hozza ki magából.
 
Kiállunk amellett, hogy minden emberben rejlenek olyan erősségek, amelyek kiválóvá tehetik, amennyiben gyermekkorától fogva megkapja az ehhez szükséges támogatást. Ez a támogatás egyaránt szól tárgyi, anyagi feltételek biztosításáról, kulturális értékek átadásáról, ahogy arról a hitről is, amelyet mások tanúsítanak iránta. A tekintetről, amely a gyermek önfeledt játékában észreveszi későbbi érdeklődése és képességei magvait, vagy alkalomadtán éppen látszólagos hátrányaiban rejlő különleges erőforrásait. A tettről, amely segíti a gyermeket azzá a felnőtté válni, aki lehetne, ha optimális lelki, kulturális és anyagi támogatást, valamint bizalmat kapna hozzá.
 
Kérjük, segítse Ön is ezt a közös, társadalmi ügyet, ahogy módjában áll! Legyen tagja a TehetségBarátok Körének és képviselje helyi közösségén belül is a tehetségbarát társadalom ügyét!

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzeti Tehetség Program Új Széchenyi Terv Aegon