Géniusz Tehetségnapok

A Magyar Géniusz Projektiroda felhívást tesz közzé Géniusz Tehetségnapok társszervezésére.

Géniusz Tehetségnapok - eredményhirdetés
Felhívásunkra 82 jelentkező nyújtotta be programját. A zsűri döntése értelmében 56 intézményekkel kezdjük meg az együttműködési megállapodások kidolgozását.


A Géniusz Tehetségnap nyilvános esemény, melynek célja, hogy nyitott, színes, fesztivál jellegű rendezvény formájában lehetőséget kínáljon fiatal tehetségeknek és mestereiknek a bemutatkozásra, példájukon keresztül rávilágítson a tehetséggondozás fontosságára, ezáltal is előmozdítva a tehetségbarát társadalom kialakulását. A Géniusz Tehetségnap emellett a tehetséggondozó szakemberek tájékozódását, tapasztalatcseréjét is szolgálja, a fesztiválhoz kapcsolódó szakmai konferencia keretében. A Magyar Géniusz Projektiroda a felhívásra benyújtott programtervezeteket áttekintve mintegy félszáz Géniusz Tehetségnap megrendezését kívánja előmozdítani társszervezőként a 2010. november 1. – 2011. szeptember 30. közötti időszakban. A Magyar Géniusz Projektiroda a kiválasztott programok benyújtóival együttműködési megállapodást köt a Géniusz Tehetségnap költségeinek társfinanszírozásáról. A felhívás keretében megrendezendő Géniusz Tehetségnapok társszervezésére 15 millió Ft keretösszeg áll rendelkezésre költségátvállalás formájában a "Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program - Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása" elnevezésű TÁMOP projekt keretében, mely az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg

Ki jelentkezhet a felhívásra? 

A felhívásra a regisztrált Tehetségpontok és más tehetségsegítő szervezetek (kezdeményezők) nyújthatnak be programtervezetet. Az elbírálásnál előnyt élveznek a több regisztrált Tehetségpont és további szervezetek együttműködésében megvalósuló, a tehetségsegítő hálózat megerősödését szolgáló kezdeményezések.
 
Mit tartalmazzon a jelentkezés?
 
Jelentkezni a  jelentkezési lap kitöltésével lehet. (Letölthető a lap alján)
 
A felhívásra olyan, jól megformált, átgondolt programot célszerű benyújtani, amely tehetségpedagógiai-szakmai (pl. konferencia, plenáris és szekcióülések, műhelymunka stb.) illetve ifjú tehetségeket és mestereiket bemutató (fesztivál jellegű) programrészeket egyaránt tartalmaz. A felhívásra legalább 3, legfeljebb 6 órányi programmal lehet pályázni, melyen belül a szakmai rész legfeljebb a teljes program 50%-a lehet. (Az ifjú tehetségeket és mestereiket bemutató fesztivál legalább a teljes program fele legyen.) A Géniusz Tehetségnapon a fellépők mellett legalább 50 fő közönség részvételét kell biztosítani. Belépődíj nem szedhető.
 
A társszervezők lehetőségei és kötelezettségei
 
A Géniusz Tehetségnapok kezdeményezőivel a Projektiroda társszervezőként együttműködési megállapodást köt.
 
A Magyar Géniusz Projektiroda mint társszervező az egyedi feltételeknek és igényeknek megfelelően, a felek kölcsönös érdekeit szem előtt tartva, egyedi egyeztetés szerint az alábbi típusú költségek teljes vagy részfinanszírozásáról állapodhat meg a Géniusz Tehetségnap kezdeményezőjével: 
  • A Géniusz Tehetségnap konferencia részében tájékoztató előadás megtartása a hazai tehetségügy aktuális kérdéseiről, a pályázati lehetőségekről
  • Vendéglátás (Catering)
  • Terembérlés
  • Egyéb (a szervezéshez szükséges anyagok biztosítása, kommunikációs támogatás) 
A kezdeményező vállalja, hogy a Géniusz Tehetségnapon és a kapcsolódó nyomtatványokon (meghívó, program) biztosítja a Magyar Géniusz Projekt által átadott arculati elemek méltó megjelenését, és a rendezvénnyel kapcsolatos kommunikációban társszervezőként mindig megjelöli a Magyar Géniusz Programot.
 
A Magyar Géniusz Program saját honlapján (www.geniuszportal.hu) és hírlevelében tájékoztatást nyújt a társszervezésében megvalósuló Géniusz Tehetségnapról.
 
Benyújtási határidő:
 
A felhívásra a kezdeményezők a tervezett Tehetségnap részletes programjának benyújtásával jelentkezhetnek 2010. szeptember 10-ig. Jelentkezni kizárólag a mellékelt jelentkezési lapon lehet. A Jelentkezési lapot kérjük e-mailben eljuttatni Sári Csilla rendezvény asszisztens számára a sari.csilla@tehetsegpont.hu címre és postai úton a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 1507 Budapest, Pf. 1 címre.
 
A Géniusz Tehetségnapok kiválasztása
 
A felhívásra benyújtott programtervezetek alapján a  Magyar Géniusz Projektiroda által kijelölt szakmai zsűri dönt arról, hogy mely rendezvények minősülnek Géniusz Tehetségnapoknak. A zsűri döntéséről a kezdeményezőket 2010. október 5-ig e-mailben tájékoztatjuk. A zsűribe a szakmai munkacsoportok és a projektiroda tagjai kapnak meghívást.
 
Az elbírálás szempontjai:
  • A program szakmai tartalma
  • A fesztivál terve
  • Hálózatosodás, együttműködés más tehetségsegítő szervezetekkel
  • A társfinanszírozás arányossága
  • Megvalósíthatóság, a szervezés tervezett módja
 
Az elbírálás során figyelembe vesszük a Tehetségnapok időbeli és területi eloszlását is a Géniusz Projekt előírásainak megfelelően.
 
Letölthető dokumentum: Jelentkezési lap
 
 
 

 

Címkék: Felhívás


Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzeti Tehetség Program Új Széchenyi Terv Aegon