Felfedezettjeink 2013 - Pályázati felhívás

A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács az AEGON Magyarország támogatásával meghirdeti a „Felfedezettjeink 2013” pályázatot

Pályázók köre: Tehetségpontok és Tehetségsegítő Tanácsok
Pályázatok benyújtása: 2013. 01.15 – 2013.01.22 között online pályázói adatbázison keresztül

A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács évek óta nagy sikerrel rendezi meg Felfedezettjeink pályázatát. A kezdeményezés sikerét és népszerűségét jelzi, hogy idén az AEGON Magyarország fő támogatóként áll a Felfedezettjeink pályázat mögé az „Érd el a célodat!” programmal, melynek köszönhetően idén még több tehetség juthat majd közvetlen anyagi és eszközbeli segítséghez.

A felhívás keretében 2011, illetve 2012 folyamán felfedezett fiatal tehetségek támogatása a cél.

Pályázatot nyújthatnak be a hazai és határon túli Tehetségpontok és Tehetségsegítő Tanácsok egy, saját tehetségsegítő közösségük által felfedezett, 35 évnél nem idősebb fiatal bemutatásával. A bemutatott fiatalt a Tehetségpontnak egyúttal ajánlania kell a Nemzeti Tehetségpont által működtetett mentori rendszerbe (Tehetségbónusz). Egy pályázó intézmény legfeljebb három fiatal pályázati anyagát nyújthatja be. Minden egyes fiatal bemutatása önálló pályaműnek minősül, ennek megfelelően egy intézmény akár három díjat is elnyerhet.
A nyertes intézmények díjazott tehetségenként maximum 200 000 Ft jutalomban részesülnek. A nyertes Tehetségpontnak vagy Tehetségsegítő Tanácsnak az elnyert összeget a bemutatott fiatal további szakmai fejlődésére kell fordítania.

A pályázati anyagnak tartalmaznia kell:

  • A fiatal tehetség összefüggő szöveges bemutatását maximum egy A4 oldal terjedelemben, doc, rtf vagy txt formátumban. A pályázatban kérjük röviden kifejteni, hogy a pályázó fiatal milyen cél elérése érdekében fogja felhasználni a támogatást.
  • A fiatal tehetség jó minőségű fotóját jpg formátumban, max. 1 MB méretben.
  • A kitöltött pályázati adatlapot.
  • A bemutatott fiatal tehetség(ek) aláírt, beszkennelt adatkezelési nyilatkozatát.

A pályázatok benyújtásának módja és határideje:
A pályaműveket a MATEHETSZ online pályázati rendszerébe kell feltölteni 2013. január 15. és 22. között. A pályázat benyújtását megelőzően létre kell hozni a fiatal tehetség profilját a Tehetségbónusz mentori rendszerben.

A kiválasztás ütemezése:
A felhívásra beérkező pályaművek közül a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács a felkért szakmai zsűri mérlegelése alapján várhatóan 3 fődíjat és 10 díjat ad át.  Az AEGON Magyarország támogatásának köszönhetően előreláthatóan további 24 pályamű díjazására kerül sor.  Az elbírálásnál a szakmai tartalom mellett figyelembe vesszük a pályázó földrajzi elhelyezkedését, eddigi eredményeit, a jövőbeli céljait és a családi és anyagi körülményeket. A díjazott pályaműveket beküldő Tehetségpontokkal és Tehetsésegítő Tanácsokkal a MATEHETSZ szerződést köt.

A bírálat eredményéről a pályázó intézményeket 2013. február 28-ig értesítjük. A díjazott intézmények és felfedezettjeik bemutatására és a díjak átadására ünnepélyes keretek közepette, az Országos Tehetségnapon kerül sor 2013. március 23-án Budapesten. A díjazott és a további, a bírálók által magas színvonalúnak ítélt pályázatokat megjelentetjük a honlapunkon és hírlevelünkben is. A díjazott intézményeket és felfedezettjeiket széles körben bemutatjuk a médiában. A nyertes intézményekkel a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége szerződést köt, amelynek értelmében az elnyert összegből a következő egy év során a nyertes gazdálkodik, azt legjobb belátása szerint a pályázatban megjelölt fiatal(ok) tehetségének kibontakoztatása érdekében használja fel. A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács 2014. február 15-ig egyoldalas, képes beszámolóban kér tájékoztatást arról, hogy az elnyert összeg milyen módon járult hozzá a díjazottak fejlődéséhez.


Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzeti Tehetség Program Új Széchenyi Terv Aegon