Esélyteremtés művészettel

Az év embere lehet L. Ritók Nóra Tehetségnagykövetünk! Az év emberére december 29-ig lehet szavazni a kezdeményezés honlapján.

Az RTL Klub kezdeményezése az Év Embere cím, melyet a tévécsatorna hírigazgatósága által kiválasztott emberek kaphatnak meg – a nézők szavazatai alapján. A listán L. Ritók Nóra berettyóújfalui művész-tanárnő is szerepel, aki az Igazgyöngy Alapítványban végzett munkájával érdemelte ki a jelölést.

L. Ritók Nórára az alábbi linken lehet szavazni december 29-ig: http://azevembere.rtlklub.hu/jeloltek/1439

13 évvel ezelőtt jött létre az Igazgyöngy Alapítvány Kelet-Magyarországon, a leghátrányosabb helyzetű kistérségek egyikében, Berettyóújfalun. Elsődleges tevékenysége a délutáni művészeti oktatás, mely sajátos egységet alkot a szociális munkával, hiszen annak a 650 tanulónak, akivel évente foglalkoznak, több mint 70%-a hátrányos helyzetű. Magas a cigánytanulók aránya is, 250 gyermekük pedig mélyszegénységben él.

Az alapítvány igazgatóasszonya L. Ritók Nóra és kollégái az eltelt évek alatt sajátos integrációs modell fejlesztésével próbáltak meg elmozdulási lehetőségeket adni a hátrányos helyzetű családoknak, olyan családoknak, ahol az életet szervező szabályok a mindennapi létfenntartásra koncentrálnak, és gyakran nem egyeznek a törvényes utakkal.

A 13 éves munka eredményeképp kifejlesztett modell, az általuk alkalmazott jó gyakorlatok 3 évvel ezelőtt álltak össze rendszerré, stratégiaszerű tevékenységgé. Módszereink sikerét bizonyítja, hogy tanítványaik évente kb.500 díjat hoznak el hazai és nemzetközi gyermek képzőművészeti pályázatokról a világ minden tájáról. Az ő rajzaik adják a honlapunk hátterét is. Ma az Igazgyöngy Alapítvány művészeti iskolájának neve elismerően cseng a nemzetközi gyermek képzőművészeti nevelésben: tanáraik konferenciákon, workshopkon, diákjaik kiállításokon vesznek rész, elismertségüket mi sem bizonyítja jobban, mint hogy Magyarország soros elnöksége alatt meghívást kaptak Strasbourgba is. Könyveiket (13 tankönyv, segédanyag) sokfele használják itthon, és a határon túli magyar pedagógusok körében is.

Miben is áll a módszerük lényege?

Az első és legfontosabb dolog a művészetoktatás sajátos módszertannal. Az általuk kifejlesztett módszer hihetetlen erővel hat a gyerekekre. Az alapítvány által fenntartott délutáni művészeti iskolában a gyerekek alternatív módszerekkel tanulhatják meg az önkifejezés fontosságát, a vizuális nyelvrendszer alkalmazását, miközben egész személyiségük óriási fejlődésen megy át. Javul a munkafegyelmük, megtanulják a tervezés-kivitelezés-értékelés folyamatát, és teszik mindezt egy pozitív, alkotói légkörben, amelyben énképük pozitívvá alakul, és megtapasztalják az „énhatékonyság” érzését.

Az alkotás során minden kompetenciájuk fejlődik, az összes gondolkodási képesség, nő az ismeretanyag (hiszen lerajzolni csak azt lehet, amiről ismereteink vannak), fejlődnek a szociális kompetenciáik. Kooperatív feladatok sorával fejlesztik az együttműködési képességeket is.

A művészeti oktatásban résztvevő tanárok külön figyelmet fordítanak arra, hogy a náluk megjelenő pozitív hatás kihasson a gyerekek délelőtti, általános iskolai előmenetelére is. Nagyon fontos, hogy a gyerekek a boldog, örömteli művészi tevékenység, a sikerélmény hírét hazaviszik. Jó alapot ad ez a családokkal történő kapcsolatépítésre.

Hiszen a stratégia második eleme a családgondozás, ami abból ered, hogy a hátrányos helyzet problémáját a művészeti iskola programja komplexitásában értelmezi. A mélyszegénységben élő családok gyermekeinél csupán az iskola falain belül maradva nem érhető el érdemi változás. Az alapítvány tanárai családgondozásba kezdtek, a gyerekek érdekében partnerré tették a szülőket. Ezen a területen első és legfontosabb elem a bizalmi kapcsolat kialakítása volt a gyermekek szüleivel, innen lehetett tovább lépni. A kialakult bizalmi légkörben lett lehetősége a tanároknak megérteni a hátrányos helyzet rendkívül bonyolult problémahalmazát.

A családgondozással kapcsolatban az alapítvány különösen sok olyan „jó gyakorlatot” alkalmaz sikerrel, amit Magyarországon egyre többen vesznek át. Segítő modelljeik mások, mint amikkel eddig próbálkoztak. Csak néhányat említsünk: kiskertprogram, bio-brikett készítés, villanyóraprojekt, különleges ösztöndíjprogram, az asszonyokkal végzett hímző-és alkotó-tevékenység, patronáló kapcsolatrendszer.

Az évek alatt a családsegítő munkán keresztül a helyi közösségépítés kiemelten fontossá vált. A nélkülözésben szocializálódott családok esetében, főleg, ha még etnikai különbözőségek is nehezítik az együttműködést, nehéz közösségről beszélni. A nem cigány-cigány, a határszélen a magyar-román, de a cigányokon belül is az oláh cigány-romungro-románcigány típusok mind-mind más értékrendet hordozó csoportok. Az alapítvány közösségi programjai azonban, ahol mindig az alkotás a vezérfonal, képes összehozni ezeket a csoportokat.

A stratégia harmadik eleme az intézmények közötti együttműködés. Magyarországon egyedülálló módon a hatósági-szolgáltatói-segítői intézmények, szervezetek stratégiaszerű együttgondolkodásának fejlesztéséhez járulnak hozzá. Munkájuk iránt több egyetem érdeklődik.

A diákok művészeti sikerei mellett az eredmények tetten érhetők a gyerekek motiváltságában, a szülők mentális állapotának javulásában, a lakókörnyezetben történt változásokban, a lehetőségek keresésében, és a gyermekek és a családok kommunikációjának fejlődésében.

L. Ritók Nóra az Alapítvány igazgató asszonya a Nemzeti Tehetségsegítő Tanácstól 2011-ben elnyerte a megtisztelő a Magyar Tehetség Nagykövete címet, amit olyan szakmájukban kiemelkedő emberek kaphatnak meg, akik egyéni missziójuk teljesítése révén segítik és képviselik a tehetségügy fontosságát.

Tehetségnagykövetünk misszióját mi sem mutathatja jobban, mint tőle származó következő idézet, mely a 13 éves alapítványi munkájának is a mottója lehetne: „ Az a pozitív energia, amit csak az alkotás, ez az emberi tevékenység adhat képes felrázni az embereket még a legmélyebb nyomorban is. A tehetség itt is megszületik, csak a nyomor sokszor elnyomja, ellehetetleníti.

Az alkotás sokféle lehet… de a hatás mindenhol pozitív az egyénre és a közösségre nézve is. A közösségi alkotások pedig még egy plusz dolgot adnak: az együttes alkotás és elismerés örömét. Segítenek elültetni a reményt ott is, ahol csak a reménytelenség van. A „létrehozni és megmutatni” csodáját el kell vinni minden emberhez, minden közösségbe. Hagyni, hogy hasson, hogy utat mutasson. Mindannyiunknak.”

2012. december 17.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzeti Tehetség Program Új Széchenyi Terv Aegon