Tehetséggondozás könyvtárban

A pécsi Minerva Könyvtár tehetséggondozásban betöltött szerepéről Lászlóné Bauer Nóra beszél.

A Minerva Könyvtár Egyesület a Minerva Könyvtár fenntartója. Szolgáltatásainkon keresztül biztosítják használóik számára a személyiség szabad kibontakozásához, a művelődéshez, az élethosszig tartó tanuláshoz, a szakmai, a közéleti és a társadalmi tájékozódáshoz, az igényes szórakozáshoz, a szabadidő hasznos eltöltéséhez szükséges információkat és dokumentumokat. A könyvtár épületével, információs és szellemi infrastruktúrájával, dokumentumállományával megfelelő teret biztosít a tehetséggondozáshoz.
Körkérdésünkre Lászlóné Bauer Nóra, az egyesület elnöke válaszol.

pecs_minerva – Géniusz hírportál (G. H.): Miért érzi fontosnak a tehetséggondozást?
 – Lászlóné Bauer Nóra (L. B. N.): Magyarország számára a legfontosabb „nyersanyag” a humán erőforrás, a szellemi energia lehetne, ahogy azt a kiegyezés kora, a XIX. század második fele és a II. világháború közötti tehetségeink nemzetközi téren bizonyították. („Marslakóink”: Neumann János, Wiegner Jenő, Szilárd Leó, Teller Ede, Kármán Tódor) Életrajzukból kiderül, hogy családjuk támogatta tanulásukat, és kiváló oktatásban részesültek. Ha ki szeretnénk jutni a jelenlegi gazdasági (és szellemi) kátyúból, akkor meg kell teremtenünk a feltételeket ahhoz, hogy tehetségeink kibontakozhassanak. 

 – G. H.: Milyen személyes élmények kötik ifjú tehetségekhez?
 – L. B. N.: Részben személyes: saját gyermekeim (egy végzett iparművész, akinek képzőművészeti tehetsége mellett a tanulás nem ment könnyen), gyógyszerész fiam, aki jó képességei ellenére szintén nem volt könnyű eset.
Másrészt a Könyvvel Anyanyelvünkért Alapítványban végzett munkám során nagyon sok német nyelvben is tehetséges gyerekkel találkoztam az általunk szervezett szavalóversenyeken, olvasótáborban, a meseíróversenyeken, akiknek programjaink – reményeink szerint – további inspirációt nyújtottak

 – G. H.: Intézményének milyen hagyományai vannak a tehetséggondozás terén?
 – L. B. N.: A Minerva Könyvtárban most kezdtünk foglalkozni a tehetséggondozással, bár régebben is igyekeztünk lehetőséget nyújtani a kibontakozó tehetségek bemutatására például mozgáskorlátozott művészek kiállításaival.

 – G. H.: A Géniusz Program mennyiben segíti intézményüknél a tehetséggondozást?
 – L. B. N.: Egyelőre információkkal a Géniusz Program honlapról. De igyekszünk folyamatosan bekapcsolódni a Tehetségpontok életébe, egyre több találkozón veszünk részt, ahol megismerkedünk a többi Tehetségpont munkatársaival, tapasztalatokat gyűjthetünk, és alapképzést kapunk.

 – G. H.: Milyen eredményeket vár a programtól hosszabb távon?
 – L. B. N.: Szeretnénk minél több gyakorlati képzést kapni, továbbá módszertani útmutatást a tehetség különböző területeinek felismeréséhez, méréséhez, esetleg kidolgozott szakmai anyagokat (teszteket), amiket saját térségünkre alkalmazhatunk.
Összességében hosszabb távon remélem, hogy a Minerva Könyvtárral kapcsolatban álló iskolák, önkormányzatok térségében sikerül minél több tehetséges gyereket hozzásegíteni, hogy megtalálják a számukra megfelelő oktatási intézményt, nekik, szüleiknek és pedagógusaiknak segítséget tudunk nyújtani képességeik kibontakozásához, az ezt hátráltató tényezők csökkentéséhez.

 – G. H.: Intézményében miképpen készülnek a Tehetség-napokra?
 – L. B. N.: 2010. szeptember 1-től indul a „Minerva Tudor a tehetséges baranyai gyerekekért” projektünk, amelyet az elnyert TÁMOP -3.4.4/B/08/1 pályázat támogatásából valósítunk meg. Programunk képzéseket, tehetségfelmérést, egyéni életmód-tanácsadást foglal magába.
Októbertől ifjúsági klubokat indítunk német, japán és kínai nyelven, valamint az ifjú irodalomkedvelőknek.
2011. február 25-én – Grastyán Endrére emlékezve – tartjuk Tehetségnapunkat.
Programjaink és új szolgáltatásaink ősztől a „Tehetség-búvár” interaktív honlapon is nyomon követhetők lesznek.

 – G. H.: Intézményében miképp bővítik a tehetséggondozás programját?
 – L. B. N.: Jelenleg a német nyelvben tehetséges fiatalokkal foglalkozunk, (német vers- és prózamondó versenyt tartottunk február 20-án közel 90 résztvevővel – közülük kerülnek ki a további partnereink), de már folyamatban van a japán, az angol nyelvi klub, illetve az irodalomban tehetséges fiatalok köre. Szervezzük a mentálhigiénés szolgáltatások beindítását is.

 – G. H.: Tervezik-e követni az intézményükből kikerülő tehetségek életútját?
 – L. B. N.: Igen, szerepel terveink között.
 

2010. július 11.

Tehetségpont:
Minerva Könyvtár Egyesület


Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzeti Tehetség Program Új Széchenyi Terv Aegon